Om USA:s regerings respons på COVID-19-pandemin

Fråga: Vilka är de största insikterna det amerikanska folket kan göra, i betraktande av hur USA:s regering, och i synnerhet president Trump, har hanterat COVID-19-pandemin? 

Svar från Uppstigne Mästare, Moder Maria, genom Kim Michaels. Svaret gavs på webinariet för Kvinnans Frigörelse 2020. 

Det är en typ av fråga som på ett sätt inte är så konstruktiv att besvara eftersom vanligt folk i USA självklart inte kommer att lyssna på svaret och kommer inte att läsa det här. Men rent naturligt: USA:s folk behöver ta en titt på och utvärdera regeringens respons utifrån ett neutralt, objektivt perspektiv.

Det finns redan nationer i Europa, där folket och även medlemmar av parlamenten har yrkat på upprättande av en självständig, neutral kommission för att utvärdera regeringens respons på COVID-19-situationen i nationen. Något liknande skulle kunna, och borde i en idealisk situation krävas också i Förenta Staterna. En demokratisk regering borde självklart medverka till en sådan process eftersom en sant demokratisk regering är baserad på inställningen att vi behöver utvärdera vad vi gör och inte söka fel, men se vad vi skulle kunna gjort bättre, så vi kan bättra oss inför kommande situationer. Ingen president med en konstruktiv inställning skulle ha några problem med att underkasta sig och sin regering en sådan självständig utvärdering.

Det steg jag skulle rekommendera är att ni, som ett andligt folk, gör åkallan för att befria folket från bojorna, så att amerikaner kan säga: ”Se! Så gör man i Europa! Vi borde göra samma sak här och ha en självständig kommission!” När detta sedan når ett momentum, kan ni se vilken respons ni kommer att få från Trump, från administrationen, huruvida de kommer att gå med på det, huruvida de kommer att undvika det och vilken typ av skäl de kommer att använda för att undvika det. Baserat på det kan ni utvärdera vilken attityd de har, inte bara till den nuvarande situationen, utan till människor generellt, och till det sätt de sköter det ämbete de röstats fram till att sköta.

Naturligtvis borde huvudfrågan från alla människor i alla nationer vara: ”Har vår regering hanterat situationen med vårt största intresse som hjärtefråga? Har de tagit det på allvar? Har de gjort vad de kunnat för att beskydda oss, eller har de brustit? Har de fullgjort sitt ansvar att vidta åtgärder för att hejda spridningen av denna sjukdom till stora delar av befolkningen?” Och igen, jag vill låta det amerikanska folket göra denna utvärdering eftersom jag verkligen inte har någon önskan annan än den att folket blir mera medvetet om vilken slags administration, vilken typ av president de har just nu, vilken inställning och attityd han har till det ämbete han har, och hur han personligen utövar det ämbetet.  

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan