Invokation till Elohim Astrea för utplånande av Corona-virus

WIN38 Invokation till Elohim Astrea för utplånande av Corona-virus

Del 1

1. Älskade Astrea, vi åkallar din närvaro, högt ovan Jorden, som en människolik skepnad, utstrålande ett mycket starkt vitt ljus.

Astrea älskade, ditt hjärta så rent,

Din Cirkel och Svärd, vitt och blått,

Hugg allt liv loss från okloka draman,

På renhetens vingar ska planeten stiga

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

2.Astrea älskade, vi åkallar din cirkel, I flammor av briljant vitt och briljant safirblått.

7. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd, att rena det kollektiva medvetandet, att rena alla oktaverna; den fysiska, emotionella, den mentala och identitetsoktaven, utsläck den energetiska matrisen av SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

Astrea älskade, dig vi fröjdefullt åkallar,

Nedbryt separationens osynliga väggar,

Upphöj våra sinnen till sann enhet,

Med Mästarnas kärlek i oändlighet.

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

8. Astrea älskade, vi ber att få skapat en Domino-effekt, som gradvis genombryter alla orenhetens barriärer, som utsläcker den energetiska matrisen av SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

Astrea älskade, hjälp oss alla finna,

Hemligheten i våra sinnen,

Och det vi i okunnighet försummar

I kunskap vi lätt återskapar

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

9. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd, att fjättra eller utsläcka de demoner och entiteter som skapar den energetiska matrisen av SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

Astrea älskade, vi aspirerar alla

Att om allt om din Renhetseld lära,

Och uppresa allt ur orenhetens sådd,

När St. Germain gör planeten till sin.

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

Del 2

1. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd, att fjättra demoner och entiteter och utsläcka minnen som binder människorna till sinnestillståndet bakom SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

Astrea älskade, ditt hjärta så rent,

Din Cirkel och Svärd, vitt och blått,

Hugg allt liv loss från okloka draman,

På renhetens vingar ska planeten stiga

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

2. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd, att fjättra demoner och entiteter och utsläcka minnen som gör människorna ur stånd att bygga ett immunförsvar mot SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

3. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att utsläcka allt lagrat i det kollektiva medvetandet och i människornas individuella psyken, som hindrar dem att bygga ett immunförsvar mot SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

4. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd, att fjättra demoner och entiteter och utsläcka minnen som binder människorna vid tankematriserna bakom SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

5. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd, att fjättra demoner och entiteter och utsläcka minnen som gör människorna ovilliga att göra det nödvändiga för att stoppa spridning av SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

6. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd, att fjättra demoner och entiteter och utsläcka minnen som ger människorna fördomar som gynnar spridning av SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

7. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd, att fjättra demoner och entiteter och utsläcka minnen som får människorna att projicera att spridningen av COVID-19 är andra människors fel, istället för att ta ansvar för våra nationella och individuella omständigheter.

Astrea älskade, dig vi fröjdefullt åkallar,

Nedbryt separationens osynliga väggar,

Upphöj våra sinnen till sann enhet,

Med Mästarnas kärlek i oändlighet.

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

8. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd, att fjättra demoner och entiteter och utsläcka de minnen som hindrar människorna att se att spridningen av sjukdomen COVID-19 alstras av vissa tillstånd i våra individuella och nationella medvetanden

Astrea älskade, hjälp oss alla finna,

Hemligheten i våra sinnen,

Och det vi i okunnighet försummar

I kunskap vi lätt återskapar

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

9. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd, att fjättra demoner och entiteter och utsläcka minnen som hindrar människorna att se att SARS-CoV-2 virus, och sjukdomen COVID-19 skapar ett tillfälle att lära hur sammankopplade vi är mot alla andra människor, och hur vi behöver stiga upp till en högre nivå av samarbete, eftersom en sjukdom inte accepterar de uppdelningar vi skapat mellan oss.

Astrea älskade, vi aspirerar alla

Att om allt om din Renhetseld lära,

Och uppresa allt ur orenhetens sådd,

När St. Germain gör planeten till sin.

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

Del 3

1. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra de demoner, entiteter och fallna varelser som har skapat den energetiska matrisen bakom SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

Astrea älskade, ditt hjärta så rent,

Din Cirkel och Svärd, vitt och blått,

Hugg allt liv loss från okloka draman,

På renhetens vingar ska planeten stiga

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

2. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra de demoner, entiteter och fallna varelser som skapar smittsamma sjukdomar i syfte att skära ner storleken på jordens befolkning.

3. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra de demoner, entiteter och fallna varelser som försöker använda sjukdomen COVID-19 till att manipulera finanssystemet och ekonomin.

4. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra de demoner, entiteter och fallna varelser som försöker använda pressen och all kommunikation till att skapa ett tillstånd av panik de kan använda till att manipulera människorna.

5. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra de demoner, entiteter och fallna varelser som försöker använda sjukdomen COVID-19 till att manipulera våra mänskliga och demokratiska rättigheter.

6. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra de demoner, entiteter och fallna varelser som försöker använda sjukdomen COVID-19 till att manipulera näringsliv och industri. Vi ber dig att exponera all korruption.

7. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra de demoner, entiteter och fallna varelser som försöker använda sjukdomen COVID-19 till att manipulera samspelet mellan nationer.

Astrea älskade, dig vi fröjdefullt åkallar,

Nedbryt separationens osynliga väggar,

Upphöj våra sinnen till sann enhet,

Med Mästarnas kärlek i oändlighet.

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

8. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra de demoner, entiteter och fallna varelser som har skapat den energetiska matrisen bakom SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

Astrea älskade, hjälp oss alla finna,

Hemligheten i våra sinnen,

Och det vi i okunnighet försummar

I kunskap vi lätt återskapar

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

9. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra de demoner, entiteter och fallna varelser som har skapat den energetiska matrisen bakom SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

Astrea älskade, vi aspirerar alla

Att om allt om din Renhetseld lära,

Och uppresa allt ur orenhetens sådd,

När St. Germain gör planeten till sin.

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

Del 4

1. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att bryta den energetiska matrisen bakom SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19, så att spridningen av viruset och sjukdomen må få ett slut NU!

2. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att rena människornas alla kroppar, den fysiska, den mentala, den emotionella, och identitetskroppen, så att de kan skapa ett effektivt immunförsvar mot SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

3. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att rena människornas alla kroppar, den fysiska, den mentala, den emotionella, och identitetskroppen, för alla som löper risk att utveckla svåra symptom av SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

4. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra demoner, entiteter och fallna varelser och bryta den energetiska matrisen som hindrar exponering av den verkliga orsaken bakom SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

5. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra demoner, entiteter och fallna varelser och bryta den energetiska matrisen som hindrar upptäckt av effektiva energetiska botemedel för SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

6. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra demoner, entiteter och fallna varelser och bryta den energetiska matrisen som hindrar en exponering av vad ett virus egentligen är, och hur vi kan använda specifika energifrekvenser för att döda alla typer av virus.

7. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att fjättra demoner, entiteter och fallna varelser och bryta den energetiska matrisen som hindrar ett genombrott i att stoppa spridningen av SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19.

Astrea älskade, dig vi fröjdefullt åkallar,

Nedbryt separationens osynliga väggar,

Upphöj våra sinnen till sann enhet,

Med Mästarnas kärlek i oändlighet.

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

8. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att bryta den energetiska matrisen bakom SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19, så att spridningen av viruset och sjukdomen må få ett slut NU!

Astrea älskade, hjälp oss alla finna,

Hemligheten i våra sinnen,

Och det vi i okunnighet försummar

I kunskap vi lätt återskapar

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus

9. Astrea älskade, vi åkallar din cirkel och ditt svärd att bryta den energetiska matrisen bakom SARS-CoV-2 virus, alla andra Corona-virus och sjukdomen COVID-19, så att spridningen av viruset och sjukdomen må få ett slut NU!

Astrea älskade, vi aspirerar alla

Att om allt om din Renhetseld lära,

Och uppresa allt ur orenhetens sådd,

När St. Germain gör planeten till sin.

Astrea älskade, i enhet med dig,

Din cirkel och ditt svärd, elektrifierat blått

Upphöj vår jord i sanning

Genomlyst av Renhetens ljus


Försegling

I namn av JAG ÄR DET JAG ÄR, det universella Kristus-sinnet i hela livet, accepterar vi att Ärkeängeln Michael, Astrea och Saint Germain bildar en ogenomtränglig sköld runt oss själva och alla människor i vår nation och förseglar oss från alla ofullkomliga energier och mörka krafter i alla fyra oktaverna. Vi accepterar att den violetta lågan omvandlar alla ofullkomliga energier i oss så att denna världsprins inte har något i oss som är hans.

Copyright © 2020 Kim Michaels

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan