Anders Breiviks massaker i Norge sett ur andligt perspektiv

Om Du hamnade på den här sidan först eller av mistag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

 

Frågor: 

Det skulle vara till hjälp för oss om Mästarna kunde dela sin insikt om dessa hjärtkrossande gärningar som utfördes av en ondskefull person ... och likaså det underbara upplyftande massiva mötet i kärlek och hoppet som vi har sett här i Norge nu de senaste dagarna.
Jan 

 

Är Norge-skjutandet dödsspasmerna av entiteter bakom naziideologin? Jag skriver om detta eftersom under andra världskriget styrde nazisterna en nation och invaderade länder. Denna terrorhandling, hur avskyvärd den än är, är i jämförelse dock i en mycket mindre skala. Jag finner det ironiskt att han var emot radikal islam eftersom han agerar som en terrorist. På vilket sätt är allt detta Norges och Skandinaviens karma? Som de flesta människor fann jag det hela verkligen chockerande och jag undrar vad det försöker lära oss, men jag hittar inga svar.
Hälsningar
Vinay 

 

Kära Jesus! Kan du kommentera den senaste massakern i Oslo. Hur kommer det sig att en 32 år gammal, mycket trevlig, välutbildad, blond, etnisk norsk, Anders Behring Breivik, utan enda känsla dödade minst 76 människor medan han fritt går över Utøya under 1,5 timmar och lyssnar på musiken från Sagan om ringen-filmen. Han erkände att han gjorde detta "besatt av islamisering av Europa". Varför dödade han inte då muslimerna som han tror är fiender, utan sitt eget folk, unga "gyllene" elit av detta rikaste och välmående land i norra Europa. Intressant nog beskyllde, efter attacken, många nyhetskällor omedelbart Al Qaida och muslimska terrorister utan en gnutta av tillförlitlighet. Strax efter tvingades de att acceptera det motsatta, men aldrig kallade de Mr. Breivik en terrorist. Är detta inte en demonstration av att den så kallade europeiska civiliserade världen är van vid att uppfatta alla muslimer som terrorister, men knappast accepterar att sådana hemska saker kan begås av en infödd medborgare i deras egna länder?
Tacksam för din kommentar,
Sobir, Dusjanbe, Tadzjikistan

 

Svar från Jesus (den 27 juli 2011)

Jag är inte på något sätt okänslig för chocken som det norska folket upplevde. Men det måste sägas att det finns länder, där dussintals människor dödas av extremister nästan varje dag. Så det måste erkännas att det norska folkets chock – emedan fullt förståelig – också är en reaktion från ett land som levt i någon slags isolerad värld, med en känsla av oskuld gränsande till naivitet. Det är lite av en drömvärld, och det är därför denna incident har varit ett sådant grovt uppvaknande. Den verkliga frågan som måste ställas här är hur Norge kan gå från att leva i en isolerad värld? Med andra ord den gyllene frågan är: "Vad säger den norska reaktionen på denna incident oss om det kollektiva medvetandet?" 

När allt kommer omkring är Norge stolt över sina ansträngningar att bli ett öppet samhälle. Finns det ändå inte en klyfta mellan önskan att vara ett öppet samhälle och en önskan att behålla den historiska, mentala isolering av Norge? Det är – som också observeras i närliggande Sverige, i Finland och i något mindre grad i Danmark – en vilja att vara öppen för världen, fast på egna villkor. Vi vill vara öppna mot omvärlden genom att ha resten av världen accepterande våra värderingar och världssyn. Och det är helt enkelt inte realistiskt, och det är inte heller den högsta potentialen i de skandinaviska länderna. Men för att denna högre potential skall förverkligas, måste alla skandinaviska länder få ett större mått av Kristi urskiljningsförmåga1 [Obs! I slutet av denna text finner man några förklaringar som hjälper läsaren att bättre förstå vissa termer som används i den. Övers. anm.] 

För detta ändamål, låt mig tala om karma2. Bombningen och skjutningen är inte ett resultat av Norges gamla karma, det är resultatet av Norges nuvarande karma. Denna karma finns på två nivåer. Den uppenbara karman är att Norge har sänt trupper till Afghanistan. Därmed har Norge avvikit från sitt traditionella icke-våld tillvägagångssätt och det har låtit sig dras in i den dualistiska kampen3 – istället för att försöka erbjuda ett alternativ till kampen, som exemplifieras i Nobels fredspris (som förresten inte borde ha getts till den amerikanske presidenten vid denna tid). 

Det finns en stor möjlighet att lära av denna incident, om norrmännen är villiga att fråga hur och varför de låtit sig dras in i att försöka bekämpa extremism med våld. Och det är exakt ett resultat av Norges missriktade försök att bli ett öppet och tolerant samhälle. Det är inget fel med strävan efter öppenhet och tolerans, men detta måste göras på grundval av Kristi urskiljningsförmåga – och inte baseras på ett humanistisk ideal som är motsatsen till isolering och intolerans. När du inte har Kristi urskillningsförmåga, ser du allt genom filtret av dualistiska motsatser. Och det är därför Norge trodde att landet, som ett uttryck för sitt engagemang för öppenhet och tolerans, måste engagera sig i kampen mot extremismen. Och Afghanistan verkade vara tillräckligt långt bort för att norrmännen skulle tro att detta inte motsäger deras traditionella ideal om icke-våld. 

Så, ser du felet här? Vad är extremism? Det spelar ingen roll om det är högern, vänstern, islamistisk eller någon annan form av extremism. När du skalar bort det yttre uttrycket, ser du att kärnan i extremism är det dualistiska tankesättet4, som bara kan fungera när det har en motståndare att kämpa mot. Extremister älskar faktiskt att man motsätter sig dem. Kan du se problemet? Om du tillåter dig själv att tro att du måste bekämpa extremism med våld, ger du extremisterna exakt vad de vill ha: motstånd. Genom att våldsamt motsätta dig extremister, gör du faktiskt deras sak legitim och ger dem skäl för att fortsätta och intensifiera kampen. Överväg vad talibanerna tänkt om att detta långt borta liggande och traditionellt pacifistiska land, Norge, skickar trupper att bekämpa dem i Afghanistan. De tänkte att det var den ultimata giltighetsförklaringen av deras sak och vilket stort hot de hade blivit för Västvärlden. 

Som jag sa för ett tag sedan: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” Vilket verkligen betyder att det du gör mot andra kommer den kosmiska spegeln* [*Se anmärkning nr angående karma. Övers. anm.] att reflektera tillbaka till dig. Så genom att våldsamt motsätta sig islamistisk extremister i Afghanistan, gjorde sig Norge till måltavla för extremismens medvetande. Det är därför en inhemsk extremist började se sin egen regering och en del av dessa egna landsmän som fienden. 

Norge kunde lätt ha varit en måltavla för islamistiska extremister och kan fortfarande vara det. Men när en karmisk sårbarhet skapas, kommer den först att bryta igenom den svagaste länken och i det här fallet var det Anders Breiviks självupptagna sinne. Så frågan är hur ett traditionellt fredligt och tolerant land, som Norge, kan frambringa en individ med så extrema åsikter? Och detta leder oss till den andra aspekten av Norges karmiska sårbarhet. 

Många människor tror att karma handlar om vad du gör, men Omega5 aspekten av karma är vad du inte gör, men som du var i stånd att göra. Så ta en titt på alla skandinaviska länder. I årtionden har de varit bland de rikaste länderna i världen och haft den högsta levnadsstandarden och utvecklad offentlig sektor [eng. public services]. Förvisso, har inga andra länder i världen tagit hand om de materiella behoven hos sina medborgare som de skandinaviska länderna. Så hur kom det sig att en person från ett nordiskt land skulle kunna bli så missnöjd med sitt eget land, att han bestämde sig för att döda så många av sina egna landsmän? Svaret är att de skandinaviska länderna har misslyckats med att ta hand om de andliga behoven hos sina medborgare. Jag säger därmed inte att regeringarna bör ha främjat religion. Jag talar om de universella andliga behoven som alla människor har. Och ett av de viktigaste av dessa behov är behovet av en känsla av mening som når bortom människan själv. 

I årtionden har de skandinaviska länderna varit i stånd att verkligen bidra till att höja världen till en högre nivå. Och medan de i sanning har gett stöd till länder i tredje världen, är det ingenting jämfört med vad de kunde ha gjort. Människor i de skandinaviska länderna tenderar att tro att de har skapat sin förmögenhet genom egna ansträngningar. Och verkligen, de har gjort stora ansträngningar, men den rikedomen skulle inte ha varit uppenbar utan sponsring från den Uppstigna Skaran6. 

Vi sponsrade de skandinaviska länderna, eftersom vi såg potentialen för människor att göra något för världen. Men hittills har de skandinaviska länderna agerat som bortskämda barn som inte vill dela med sig av vad de har. Vår plan för Skandinavien är verkligen att dess länder skulle vara pionjärer och få utvecklingsländer att göra verkliga framsteg. Men inte genom att försöka få dessa länder att acceptera skandinaviska värderingar, för de flesta länder kan inte ta språnget från där de befinner sig dit de skandinaviska länderna är. Åtminstone kan de inte göra det under en generation (och de skandinaviska länderna uppnådde inte heller sin nivå under en generation). 

Så det verkliga målet är att göra en realistisk bedömning av var ett visst land befinner sig i termer av det kollektiva medvetandet, och sedan hjälpa landet ta nästa steg i sin egen utveckling. Och detta skulle vara ett sant uttryck för den öppenhet och tolerans som är ett av kännetecknen för de skandinaviska länderna. Vad viktigare är: Om de skandinaviska länderna hade ägnat sig åt ett – verkligt osjälviskt – tjänande till hela världen, skulle de ha inspirerat sina unga människor att använda sin privilegierade uppväxt som en grund för att också ge osjälviskt tjänande. Och detta skulle ha gett människor andligt syfte som de behöver och som kunde ha förhindrat en sådan person som Anders Breivik från att definiera sitt eget "syfte" och "mission". 

Så vad jag säger är, att när ett land blir rikare, är det den Uppstigna Skarans förhoppning att det här landet kommer att börja använda sitt välstånd i osjälviskt tjänande till världen. När ett land har den möjligheten men inte utnyttjar den, blir landet i princip ett slutet system. Och vi har talat utförligt om vad termodynamikens andra lag7 gör i slutna system. 

Så vad du ser i många rika länder – inte bara i Skandinavien – är en ökning av självupptagenhet, egocentrism och narcissism. Det nationella psyket blir självupptaget, vilket betyder att ett land faktiskt inte kan öppna sig till förståelse för att människor i andra länder tycker väldigt olika. Och det är just därför Norge inte är ett så öppet samhälle som människor gärna vill tro – Norge är bara öppet på sina egna villkor. 

Det som händer i det nationella psyket påverkar också individer. Inte alla, naturligtvis, men de svagaste individerna kommer att spela ut strömmarna [eng. the currents] i det nationella psyket och ju svagare de är desto mer kommer de att ta till ytterligheter. Anders Breivik är helt enkelt ett exempel på en person som var helt självupptagen. Han levde i en drömvärld, där han trodde att han kunde definiera "sanning" eller "verklighet". Och han tyckte att hans uppfattning om världen var helt korrekt. Det är därför han kunde se det som helt logiskt att göra något som de flesta andra människor finner monstruöst. 

Den normala tendensen, när man konfronteras med en händelse som den här, är att människor distanserar sig från förövaren och etiketterar honom som abnorm. Och naturligtvis är han abnorm, men han är abnorm bara i den meningen att han spelade ut strömmarna i det nationella psyket till en extremare grad än de flesta av hans landsmän. Men de flesta norrmän förstärker faktiskt just de strömmar av självupptagenhet och om det inte erkänns kommer Norge misslyckas med att dra nytta av sin läxa från denna händelse. Du kan helt enkelt inte lära dig DIN läxa genom att försöka ta bort flisan ur din broders öga. 

Så ta en titt på specifikt Norge. Norge har varit särskilt privilegierat på grund av den stora mängd oljepengar som har lagts till ekonomin. Är det inte uppenbart att detta har gett Norge en unik möjlighet att göra något osjälviskt för ett u-land? Varför har inte Norge gjort detta? Varför har inte Norge gjort sig av med värnplikten och i stället krävt att alla unga människor – män och kvinnor – skulle tjäna ett år i ett u-land? Om Norge och andra skandinaviska länder hade gjort detta skulle den nuvarande krisen i Somalia kunnat ha avvärjts. Nåväl, Norge har inte gjort detta eftersom det alltid varit ett geografiskt isolerat land och det är därför det är benäget för självupptagenhet. 

Titta som ett exempel på varför Norge inte har anslutit sig till EU. En av de viktigaste anledningarna är att norrmän känner att det inte finns några fördelar för dem att gå med i EU. Med alla oljepengar, behöver de inte några pengar från EU. Och kanske finns det inte någon fördel för Norge att gå med i EU. Men tänk om det fanns en fördel för EU att Norge går med? Skall ett välmående land fortsätta att enbart beakta sina egna intressen, eller bör det övergå till att tänka hur det skulle kunna bidra till världen? Ser du poängen? Jag skulle kunna ge många fler exempel, även från andra skandinaviska och europeiska länder eller från Kanada och USA, men om du inte redan ser poängen, så kommer inga fler exempel att räcka. 

I förbigående, varför blev det norska Arbeiderpartiet måltavlan för Anders Breivik? Det blev så eftersom det förkroppsligar en speciell version av den nationella självupptagenheten. Partiet har inte varit villigt att erkänna att dess socialistiska rötter är helt föråldrade i den moderna världen. Det är dags att ta steget upp till en ny nivå, där det är erkänt att i ett modernt samhälle – särskilt i ett som påstår sig vara öppet och tolerant – kan man inte längre basera en partifilosofi på kampen mellan arbetare och kapitalister. Det är dags att inse att i ett modernt samhälle delar arbetsgivare och anställda de flesta intressen, och därför måste man lämna föråldrade ideologier bakom sig och finna sann gemensam grund. 

Den enkla sanningen är denna: Om du tillåter dig själv att bli självupptagen, så måste något skaka om dig ur detta tillstånd av andlig förlamning. Och ju mer självupptagen du är, desto allvarligare incident behövs för att skaka om dig så hårt att du faktiskt tar notis. Detta gäller individer och det gäller nationer. För övrigt gäller det mänskligheten som helhet. Så bli inte förvånad över att Moderns År8 kommer att medföra andra incidenter som kan skaka om folks självupptagna föreställningar om världen. Till exempel partisan-politiker9 i USA är just i be grepp att införa en omskakande förändring av den nationella ekonomin. Och naturligtvis har den arabiska våren och katastrofen i Japan redan skakat om vissa andra länder. 

Norge är fortfarande ett mycket privilegierat – och självupptaget – land. Du kommer att se detta genom att ärligt titta på reaktionen på denna incident. Kommer detta att vara nog för att väcka det norska folket, eller kommer mer att behövas? 

Som ett sista påpekande, låt mig nämna att Norge är i en intressant situation i det avseende att en medlem av den kungliga familjen är öppen för universella andliga idéer och är inspirerad av den Uppstigna Skaran. Hittills har detta åstadkommit litet, utöver åtlöje från folket, regeringen och pressens sida. Men visst, kunde Norge dra stor nytta av att inse att prinsessan Märtha Louise10 – även om hon inte ser allt – har sett en väg framåt för sitt land. Om gurun är en prinsessa, lyssna på henne.

 

------------------------- 

Översättarens noter:

 

1 En inre urskillning som talar om vad som är av Gud och vad som inte är av Gud. 

2 Karma – en lag om orsak och verkan i aktion; en återkomst av energiimpuls skickad av människan till universum i någon tidigare eller nuvarande livstid. 

3 Dualism – en åsikt att det finns en värld av materia och en av energi som är åtskilda; att det finns två krafter "god" och "ond", "ljus" och "mörk" och att de är likvärdiga och lika gamla. Den synliga världen påstås vara resultatet av striden mellan dessa två krafter. De flesta människor klamrar sig fast än idag vid en dualistisk världssyn. Denna dualistiska världssyn är baserad på erfarenheter av människans fysiska sinnen. Vetenskapen har dock bevisat att de mänskliga sinnena inte ger en korrekt bild av verkligheten. I vår tid, är en världssyn baserad på sinnesintryck nästan lika bristfällig som tron på en platt jord. Med sin ekvation E = mc2, gjorde Einstein denna världsbild förlegad. Han bevisar att materia och energi inte är separata element och att det ena kan omvandlas till det andra. Einsteins ekvation säger att allt är energi. Hans upptäckter gör det nödvändigt för oss att överge denna världssyn. Rädslobaserade konflikter som springer från den kan endast överges eller lösas genom fokusering på Kristi sinnes vision. Detta är en av de mest djupgående, men ofta förbisedda, aspekter av Jesu inre lära. 

4 Det är baserat på en illusorisk uppfattning av verkligheten som skapats av det mänskliga psyket och främst av ego. 

5 Omega är Guds kvinnliga aspekt kompletterad med dess manliga aspekt, Alfa. Begreppsparet används i Bibeln (Upp 1:8; och återges såsom ”A och O”). 

6 Uppstigen Skara (eng. Ascended Host) – namnet refererar till Guds bibliska skara, härskara. 

7 Lagen säger att i ett isolerat (stängt) system, i vilken process som helst, ökar entropin (sönderfallet) oavbrutet. 

8 År 2011 är proklamerat av Uppstigen Skara, såsom Guds Moderns år; den kvinnliga aspekten av Gud som kommer att vara det år då människors medvetande och liv förändras, när de transcenderar och bidrar till födelsen av den nya, stundande eran. 

9 Eng. the partisan politicians – begrepp, inom "partipolitiken" som avser anhängarnas hårdnackat, ibland militant stöd till sitt eget parti, någon individ eller idé.

10 Märtha Louise är sjukgymnast. I sin skola, Astarte Education, erbjuder hon healingkurser. Hon skyr popularitet, även om hon var flyktingminister. I hennes grupper för barn och vuxna lär man sig hur man kan få kontakt med änglar och prata med dem. Hon skrev flera sagor och läser dem gärna då hon möter barn. I norsk TV har hon ett program där hon berättar sagorna. Hon hävdar att hon kan kommunicera med hästar, avlidnas själar och änglar, vilket hon beskriver i sin bok ”Möt din skyddsängel”. Prinsessan Mette-Marit menar i sin biografi att Märtha Louise har botat henne från njurbäckeninflammation. 

 

Originalets titel: Anders Breivik and the massacre in Norway 

© Kim Michaels 

© för översättning Powel Kontny 

Om Du tycker att denna text är värt att spridas kan Du dela med dig denna sida på Facebook, på Twitter, på Google+ (se möjligheter till detta i början av denna sida) eller varför inte göra det direkt per e-post till dina vänner.

 

OBS! Ovanstående text får återges på Internet och i periodiska tidskrifter efter författaren och översättarens medgivande. Kontakt. 

OBSERVERA! Som besökare kan Du studera denna sida (som leder till största mängd djupsinniga texter tillgängliga på Internet) på egen hand, men för att få största möjliga nytta av den och undvika "att gå vilse", låt oss bli din guide. Om du väljer att följa vårt råd föreslår vi att du fortsätter med en text betitlad:

Varför nationer går i kri 

Kommentarer

Bo Wennström

14.08.2016 18:00

Jag håller med det jag läser om även om jag inte förstår allt. Jag är väldigt berörd. Tack för att du Powel vägledde mig till ”Anders Breiviks massaker i Norge sett ur andligt perspektiv.”
Kram

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan