En försoning emellan vetenskap och religion är möjlig. Jag är en tänkande kristen

Om Du hamnade på den här sidan först eller av misstag så rekommenderar vi att Du, efter att eventuellt ha bekantat Dig med dess innehåll, går ”tillbaka” till startsidan ("Hem") av denna site och börjar vandringen därifrån.

 

(Valda smakprov ur boken) 

Introduktion

Är det möjligt att vara en tänkande kristen? 

Föreställ dig att dina nuvarande religiösa övertygelser var ofullkomliga eller felaktiga. Skulle du i så fall vilja få reda på det?

Jesus*

 

--------------- 

* Ordstäven i den här boken är utdrag ur min bok The Jesus Koans (Jesus Koaner). Idén till den boken kom till mig efter att jag hört talas om affischtavlor som dök upp längs med motorvägarna i Arizona. Varje affischtavla visade ett kort, fristående budskap, som var underskrivet ”Gud”. Självklart trodde ingen att Gud faktiskt hade gjort de uttalandena, de var något han hade kunnat säga. Det här inspirerade mig att skriva en serie budskap undertecknade ”Jesus” och några av dem finns med i den här boken. 

 

Jag skrev den här boken för att ta itu med frågeställningen: “Kan man vara kristen och ändå vara en logiskt tänkande person, en person som känner till de vetenskapliga upptäckter som gjorts i denna rationalitetens tidevarv?”

Den tuffa sanningen är att fler och fler människor börjar tvivla på att man kan det. Det finns flera anledningar till att detta tvivel finns: 

 • Vissa människor känner att det finns för många motsägelser i kristna läror och för mycket dubbelmoral och tvivelaktigt beteende i organiserad kristendom.
 • Vissa människor känner att det finns för många frågor som kristendomen inte kan svara på, och därför kan religionen inte längre tillgodose deras andliga och praktiska behov.
 • Andra människor känner att det helt enkelt är omöjligt att förena en kristen tro med moderna vetenskapliga upptäckter.

Hur hanterar människor dessa tvivel? Hur hanterar man denna ofta mycket känslosamma, kanske skrämmande uppgift, att behöva ifrågasätta den tro som har varit en väsentlig del i ens liv? Många människor reagerar på ett av följande sätt:

 • Skyttegravskrig. Vissa människor går in i total förnekelse inför allt som verkar ifrågasätta, eller gå bortom de kristna läror och tolkningar, som de anser vara ofelbara. De sluter sina sinnen mot alla typer av belägg som verkar ifrågasätta kristendomen.
 • Slänga ut bebisen med badvattnet. Vissa människor förkastar sin kristna tro och blir materialister, agnostiker, ateister eller deprimerade. Det slutar ofta med att de inte tror på någonting och sluter sina sinnen mot alla belägg som talar för kristendomen.
 • Halvhjärtat. Vissa människor vägrar ens tänka på problemet och lever sina liv som om konflikten inte ens fanns. De sluter sina sinnen mot alla typer av belägg.
 • Öppensinnade kristna. Vissa människor kan inte släppa sin kristna tro helt, men de kan inte heller förneka eller blunda för vetenskapliga upptäckter. Hur som helst, så känner de inte igen sig i någon av de ovan nämnda kategorierna. Därför fortsätter de att tampas med tvivlet och pendlar ofta fram och tillbaka mellan de tre olika reaktionerna. Man kan säga att dessa människor har ett öppet sinne, men de har inte hittat några avgörande belägg för vare sig det ena eller det andra.

Jag har skrivit den här boken för att jag aldrig känt igen mig i någon av dessa kategorier. Jag har alltid haft ett öppet sinne, och jag har engagerat mig i ett grundligt och kompromisslöst sökande efter övertygande belägg. De senaste 25 åren har detta sökande varit huvudfokus i mitt liv och jag har hittat belägg som är tillräckligt övertygande – för mig. Jag tror att det är mycket möjligt att få en ny förståelse för kristendomen som är fullkomligt logisk även i denna vetenskapens tidsålder. Jag tror till och med att det går att kombinera vetenskapliga upptäckter med en gudstro och med Jesus inre budskap. I den här boken tänker jag dela med mig av de belägg som jag har funnit och sen kommer jag att låta dig avgöra om du tycker att beläggen är övertygande nog.

Låt mig bara förklara att jag inte vill övertyga dig att tro på det jag tror eller att få dig att konvertera till någon särskild lära eller organisation. Jag representerar inte någon kyrka eller sekt. Mitt mål är att visa dig att det är möjligt att vara en logiskt tänkande kristen. Du kanske hittar andra sätt att vara en logiskt tänkande kristen på än det sätt som fungerar för mig. Du kanske finner andra svar eller formulerar de svaren på ett annat sätt. Det är helt okej för mig, bara du finner dina slutsatser genom en medveten process som gör svaren till dina egna.

Det är en grundläggande lag att du inte kan förändra världen utan att förändra dig själv.

Om du verkligen vill förändra dina yttre omständigheter, börja genom att förändra dina inre omständigheter

Jesus

Låt mig kort berätta vad jag har för kvalifikationer. Jag är inte någon präst eller religionsvetare. Jag har ingen religiös utbildning överhuvudtaget. Jag är ingen vetenskapsman och jag har ingen vetenskaplig utbildning överhuvudtaget. Så vilken kompetens har jag då för att skriva den här boken? Det finns inget intellektuellt revir som jag behöver försvara, så jag är inte rädd för att leta efter belägg bortom de ortodoxa religionernas och materialistiska vetenskapernas sfärer. Jag har ett öppet hjärta och sinne, parat med en oändlig längtan efter att få veta och förstå svaren på de djupa frågorna i livet. Jag har aldrig varit en intellektuell men jag har alltid varit en sökare och just därför har jag själv upplevt allting som jag kommer att dela med mig av i den här boken. Om du inte kan se mig som en expert, så kanske du kan se mig som en guide som har gått den här vägen och som vet var fallgroparna finns. Låt oss nu påbörja den här resan som jag kan lova dig kommer att bli mycket intressant.

Låt ingen människa lura dig.

Människor har en förmåga

att tro på det otroliga,

även sådant som förvånar Gud själv.

Jesus

Planeten Jorden är en lärosal för själar. Tyvärr har människor förvandlat den till ett fängelse. Religionen var till för att hjälpa människor lära sina lärdomar.

Tyvärr har människor använt den för att göra sina fängelseväggar ännu tjockare. Jag kom för att visa människor att, i motsats till vad doktrinen säger, var fängelseportarna aldrig låsta. Gå helt enkelt rakt ut igenom dem och följ med mig hem.

Jesus

Kapitel 1

Förvandla tvivel till tillgångar 

Tro kan förflytta berg.

Men du måste börja genom att flytta på berget av falska föreställningar som gör att du tvivlar. 

Jesus 

Var ska vi börja? Låt oss sätta igång genom att fastställa vad vi egentligen står inför. Vi är på väg rakt in i stridszonen mellan två motstående krafter som har varit i skyttegravskrig i nästan 500 år. Båda sidor skjuter på varandra och ändå verkar ingen av dem ha fått ett verkligt övertag i striden. Istället har båda grävt ner sig i sina försvarspositioner och vid det här laget är de så djupt nergrävda att man undrar om någonting överhuvudtaget skulle kunna få dem att ge upp sina befästningar. 

De två stridande är så klart den ortodoxa kristendomen och den materialistiska vetenskapen. Båda sidor menar att de själva har den mest överlägsna utgångspunkten. Kristna anser att de har en högre moral och forskarna anser att de har det intellektuella överläget. Man skulle kunna tro att kristna har tappat mycket mark, men många av dem ser det inte på det sättet. De tror på att Jesus snart kommer att komma tillbaka och skicka vetenskapsmännen till en varm plats. På samma gång tror materialisterna att de är på väg att utrota allt vad religion heter från denna planet. 

Efter att ha granskat båda sidors ståndpunkter, har jag kommit fram till att kriget mellan vetenskap och religion i själva verket hindrar många människor från att hitta meningsfulla svar på frågor om den andliga delen av livet. Vårt västerländska samhälle har blivit tagen gisslan på grund av det här kriget mellan två krafter där båda vägrar ge upp sina positioner. Anledningen till att vi har blivit hållna gisslan är att striden i första hand äger rum i våra sinnen. Som ett exempel blir många kristna barn lärda en kreationsberättelse i söndagsskolan och en annan motsägande berättelse i vanliga skolan. Varför fortsätter vi att tvinga våra barn in i denna konflikt? Varför ska kristna vara rädda för att förlora sin tro på Gud eller kristendomen ifall de accepterar vetenskapens framsteg? 

Många kristna känner sig beklämda på grund av det här dilemmat. Från ett håll blir vi överösta med vetenskapens attacker på religion, och eftersom vi lever i den rationella och vetenskapliga tiden är det svårt att blunda för alla dessa upptäckter. Samtidigt har många kristna ända sedan barndomen blivit överösta med ortodoxa doktriner, vilka är i direkt konflikt med vissa vetenskapliga upptäckter. De påfallande motsägelserna mellan de ortodoxa kristna doktrinerna och den materialistiska vetenskapen gör att många kristna känner ett gnagande tvivel vad gäller kyrkans doktriner. På samma gång menar vissa ortodoxa kyrkor att om människor har sådant tvivel visar det på en brist på tro – och de utan tro riskerar ju att komma till helvetet. 

Eftersom de inte vill hamna på fel ställe på slutet känner många kristna att de måste ignorera allt som ifrågasätter de ortodoxa doktrinerna. De känner att de måste sluta tänka rationellt, vilket verkligen inte är lätt att göra i dagens rationella samhälle. Jag tycker att detta är en oacceptabel situation som håller andliga människor gisslan utan anledning. Det är hög tid att bryta denna stagnation, detta intellektuella och andliga dödläge, men för att kunna göra det måste vi först ta itu med rädslan för att ha tvivel. I det här kapitlet kommer jag att förklara varför att ha tvivel om ortodoxa doktriner inte är fel, fult, eller syndigt. Tvärtom, att ha tvivel är en naturlig del av den process som kan ta dig till större andlig mognad. Faktum är att ha tvivel är hälsosamt eftersom det är ett första steg till att bli en rationellt tänkande kristen. Genom att ärligt se vilka tvivel du har, kan du förvandla dem till tillgångar, som i sin tur kan hjälpa dig att hitta ett mer konstruktivt sätt att möta religionen på. 

Heliga kor 

Tidigare påstod jag att varken kristna ortodoxa eller vetenskapsmän verkar vara villiga att ge upp sina nedgrävda positioner. För mig är det alldeles uppenbart att för att förbättra den här situationen, måste vi inta en annan position än de båda sidorna har tagit. När man tittar närmare, inser man förvånansvärt nog att även om de två sidorna verkar totalt olika, bemöter de båda problemet på exakt samma sätt och det är just det bemötandet som gör det omöjligt att komma fram till en gemensam lösning. Problemet är att båda sidorna vägrar slakta sina heliga kor! 

Som ung pojke blev jag fascinerad när jag lärde mig att i Indien ser man kossor som heliga och oantastliga. De tillåter dessa heliga kor att äta fritt på sina fält eller trädgårdar och även om människor skulle svälta så vägrar de att slakta kossorna. Jag kunde inte alls förstå hur någon kunde värdera en kossas liv högre än en människas. 

Jag blev lika förvånad när jag lärde mig att människor i Europa på medeltiden trodde att Jorden var universums mitt. Det var dessutom inte bara outbildade människor som trodde på det utan även kungarna, prästerna, vetenskapsmännen och till och med påven. Jag blev mycket häpen när jag fick höra att kyrkan på medeltiden hade hävdat att läran om att Jorden var universums mitt var ofelbar. Och när jag fick reda på att kyrkan faktiskt hade fängslat och avrättat de tidiga vetenskapsmännen för att ha motsagt kyrkans doktrin blev jag chockad: jag kunde inte förstå att man kunde värdera doktriner högre än människoliv. 

När jag blev äldre lade jag ihop dessa två märkliga företeelser och insåg att människor verkar ha en tendens till att skapa mentala heliga kor. Vi skapar våra uppfattningar och när vi har bestämt oss för att de är sanna eller ofelbara blir de som de heliga korna i Indien. Uppfattningarna blir då oantastliga och människor kan komma att gå mycket långt för att försvara dem. Det inkluderar även att ignorera alla typer av bevis som skulle kunna ifrågasätta uppfattningen eller att till och med försöka underkuva sådana bevis genom lögner eller våld. Vissa är till och med beredda att döda andra människor för att försvara sina uppfattningar, eller så är de så blint inriktade på att försvara sina uppfattningar att de i princip dödar sig själva i processen. Jag insåg först till fullo vilken kraft falska föreställningar  kan ha efter en händelse i mitt privatliv. Det som jag nu ska berätta är en sann historia. 

En vacker sommardag 1929 lekte en pojke i sandlådan på en allmän lekplats då en cyklist av en olyckshändelse körde på pojkens ben, som bröts av på två ställen. Pojken kördes med ilfart till sjukhuset och togs in till operation. Han var väldigt uppskrämd, hade mycket ont och samtidigt hölls han fast av två sjuksköterskor varvid en stor, svart mask fördes över hans ansikte. Den vidriga stanken av eter fyllde pojkens lungor och han kände det som om han föll ner i ett bottenlöst svart hål. 

Efter flera veckors läketid insåg läkarna att frakturen inte hade läkt på rätt sätt, så de beslöt att en till operera igen. Pojken fördes återigen in till operation, men den här gången visste han vad som väntade honom. Han kämpade intensivt som för sitt liv, men sjuksköterskorna höll fast honom och återigen föll han ner i det svarta hålet. Efter operationen läkte pojkens ben och han kunde gå normalt igen, men för resten av livet skulle han jagas av en återkommande smärta. 

Efter den här upplevelsen utvecklade pojken en mental helig ko som sa att man inte kunde lita på läkare och att det var bäst att undvika sjukhus. Pojken växte sedan upp med i övrigt felfri hälsa och han behövde inte gå till något sjukhus igen. Nu spolar vi fram till år 1987, då mannen började få svårt att andas och att få andnöd av att gå uppför en backe. Medicinen hade vid det här laget givetvis gjort enorma framsteg sedan 1929 men mannen hade inte ens tänkt tanken på att ifrågasätta sin heliga ko vad gällde läkare och sjukhus. Han klagade dessutom sällan på sin hälsa så hans familj förstod inte att det var så allvarligt. En dag så kom han inte hem till middagen, och senare hittade hans fru honom död av en hjärtattack i båthuset. Några år senare utvecklade mannens yngre broder liknande symptom, men han gick då till en läkare och lever än i dag. 

Den mannen var min pappa, och den här upplevelsen gjorde det mycket tydligt för mig hur farligt det kan vara att låta heliga kor ströva fritt i våra huvuden. Det är inte så svårt att finna exempel ur historien som visar på hur många människor förstörde sina egna och andras liv för att de hade vissa övertygelser som de ansåg vara oantastliga och som de vägrade ändra på. Förmodligen kan du räkna upp ett antal människor i ditt liv som också har de här tendenserna: de har vissa fasta övertygelser och oavsett vad du säger så kan inte något få dem att ifrågasätta eller ändra deras övertygelser. De människorna vill helt enkelt inte röra sina heliga kor. 

Varför har jag då tagit upp detta ämne? Därför att oavsett var människor har vuxit upp så kan vi utgå ifrån att de har blivit utsatta för någon slags programmering som har fått dem att skapa mentala heliga kor. Varje samhälle och kultur programmerar dess medlemmar för att ta till sig vissa övertygelser som anses vara slutgiltiga, fullkomliga eller ofelbara – och därför oantastliga. Effekten blir att människor inte kan eller vill ifrågasätta den heliga kon, vilket betyder att de inte kan ta till sig eventuella tvivel rörande den grundläggande övertygelsen, vilket i sin tur skapar problem, eftersom tvivlet ofta är förstadiet till utveckling och framsteg. 

Konstruktiva och destruktiva tvivel 

Många av de framsteg som gjorts genom historien har börjat med konstruktiva och hälsosamma tvivel. Titta bara på den tid då Jesus började sin undervisning; Jesus dök upp i en kultur som helt dominerades av ett ortodoxt trossystem med ett stort antal heliga kor. Jesus utmanade många av dessa heliga kor, som t.ex. när han läkte en man på sabbaten. Vi vet att många människor avvisade Jesus och hans lära men samtidigt så vet vi att en stor mängd judar följde honom. Vad var det som gjorde att de här människorna ändå öppnade sina hjärtan för Jesu lära? Under uppväxten hade de lärt sig att tro att den ortodoxa läran var fullkomlig, så för att följa Jesus så måste de ha varit beredda att ifrågasätta ofelbarheten hos dessa doktriner. De måste ha varit villiga att överväga att de ortodoxa doktrinerna inte var helt kompletta. Det kanske fanns mer att lära sig om Gud och kanske Jesus var den som kunde lära dem det? 

Den ofrånkomliga slutsatsen är att om man vill bli en logiskt tänkande kristen så måste man vara beredd att ifrågasätta de heliga kor som både den materialistiska vetenskapen och den ortodoxa kristendomen skyddar. Om du vill bli en logiskt tänkande kristen, måste några av de heliga korna gå till slakt! 

Att ifrågasätta din nuvarande tro kanske är obekvämt eller till och med skrämmande. Du känner säkert till flera kristna som växte upp i tron att om de ifrågasatte kyrkans doktriner så skulle de komma till helvetet. Därför behöver vi komma på hur vi ska lösgöra oss från rädslan att ifrågasätta våra övertygelser. Nyckeln är att inse att det finns både konstruktiva och destruktiva tvivel. 

Ett exempel på ett destruktivt tvivel är att frukta att om man ifrågasätter kyrkans doktriner så kommer man att förlora sin tro och därmed förlora allt. Jag hoppas att den här boken kommer att få dig att inse att den här rädslan är helt onödig. Ett konstruktivt tvivel kan vara en fråga så som: ”Kanske min nuvarande tro inte är komplett, kanske finns det mer att lära om livet?” Ett sådant tvivel gör dig villig att tro på möjligheten att det kan finnas mer att lära om Gud än vad din nuvarande tro gör; den här typen av tvivel kan göra dig villig att finna en ny och djupare förståelse. Det var just den här typen av frågor som fick de tolv lärjungarna att följa Jesus och precis sådana här konstruktiva tvivel har skapat alla framsteg som mänskligheten åstadkommit. Den stora frågan är: ”Kan det finnas mer i livet än vad jag just nu upplever?” 

Bygg din känsla av identitet på den fasta klippan av Kristimedvetande, 

i stället för på lösan sand av mänskligt medvetande. 

Jesus 

Behovet av trygghet 

Varför är det så skrämmande att ifrågasätta sin tro? Dina nuvarande övertygelser finns i ditt sinne och att ändra dina övertygelser måste då även ske i sinnet och därför hjälper det oss att veta lite om hur sinnet brukar hantera övertygelser. För att kunna utveckla detta närmare måste jag förklara lite teori, men ha tålamod: jag ska försöka hålla mig kort, och snart kommer du förstå hur det hjälper oss framåt. 

Nästan allt som sker i människans psyke kan kopplas till något sorts behov. En känd psykolog som hette Abraham Maslow uppfann en behovstrappa som jag anser kan vara till hjälp för oss. Här är behoven så som Maslow definierar dem: 

 • Fysiska behov. Dessa behov har att göra med den kortsiktiga överlevnaden av kroppen. Man behöver luft, vätska, mat, sömn, och skydd från omedelbara hot.
 • Trygghetsbehov. Dessa behov har att göra med den långsiktiga överlevnaden av kroppen. Man behöver en stabil säkerhet och en känsla av att ens basbehov är uppfyllda och när det är tryggade behöver man känslomässig stabilitet och ordning.
 • Samhörighets- och kärleksbehov. Dessa behov visar på att vi är mer än en fysisk kropp och när vi känner att överlevnaden är tryggad så kommer vi att vilja uppfylla behov som går bortom de fysiska behoven. Man skulle kunna kalla dessa för själsliga behov och de inkluderar behovet av en partner, vänner och känslan av att tillhöra en familj, ett samhälle eller en religion. Vi behöver känna att vi är en del av, eller sammankopplade med, någonting större än oss själva.
 • Behov av självaktning. Dessa behov handlar om självaktning och Maslow menade att det finns två nivåer av behov av sjävaktning: den lägre nivån som relaterar till respekten vi får utifrån, från en partner, våra barn, chefen på jobbet och från samhället i stort, och den högre nivån, som är respekten vi emottar från vårt inre, nämligen självrespekten. Den får vi genom att veta vad vi är bra på, vilka vi verkligen är och att veta att vi har ett egenvärde. När vi väl har skaffat oss självrespekt är den mycket svårare att förlora än respekten från andra. 

De föregående nivåerna visar det som Maslow kallar för bristbehov, det vill säga behov som vi bara märker av om de inte blir tillgodosedda. Med andra ord: om vi inte har tillräckligt av något märker vi det, och det behovet kan kräva all vår uppmärksamhet tills det är uppfyllt: att äta mat, om man är hungrig blir så mycket viktigare än att bli omtyckt av andra, men om man skulle ramla i vattnet så blir att andas plötsligt mycket viktigare än att äta, oavsett hur hungrig man var innan. 

/Figur 1/

Det viktiga att förstå är att när dessa behov är uppfyllda, så sporrar de oss inte längre, och då inser vi att vi behöver något mer: det är först när bristbehoven blivit uppfyllda som man inser att någonting större fattas i ens liv. Det leder till den slutliga nivån av behov: 

 • Behov av självförverkligande. När bristbehoven har blivit tillgodosedda, blir vi medvetna om det som Maslow kallar för behoven av självförverkligande, växande eller att bli de vi verkligen är. De här behoven är inte lika lätta att uppfylla som bristbehoven. Man slutar inte ha de behoven och ju mer man försöker mätta dem, desto större blir de. Maslow upptäckte alltså att genom att endast överleva och föröka oss blir vi inte tillfredsställda; att endast leva som djur är inte tillräckligt för oss människor. 

Vi människor har ett behov av någonting mer: ett behov av att utforska vilka vi är och att uttrycka vår individualitet och identitet, ett behov av att förverkliga oss själva. Enligt Maslow är endast ett fåtal människor i det läget att de har tid och energi över för att söka självförverkligande. Å andra sidan framförde Maslow sina teorier för flera decennier sedan och vi har sedan dess sett en mycket stor ökning av intresset av självhjälp och andlighet. Jag tror att det är ett ständigt ökande antal människor som aktivt försöker förverkliga sig själva och därför är det många människor som börjar tvivla på sin religiösa övertygelse. De funderar på om det kan vara möjligt att vara en logiskt tänkande kristen. Detta andliga växande mot självförverkligande kan vara det som gör att många kristna börjar ifrågasätta sin tro. När man inser detta faktum så kan man vända tvivlet till konstruktiva frågor istället. 

Det mest grundläggande mänskliga behovet 

Jag tror att Maslow har upptäckt någonting viktigt med sin behovstrappa, men jag tror samtidigt att han har missat några detaljer. För att vara specifik, tror jag att han förbisåg det allra viktigaste mänskliga behovet. Vad vi vet så är människorna de enda varelserna på den här planeten som är självmedvetna, vilket innebär att vi är medvetna om vår egen existens. Vi har möjlighet att inse att ”Jag är”. Jag anser att det är just detta som gör oss människor fundamentalt annorlunda och unika jämfört med andra former av liv. Just för att medvetandet om självet är vattendelaren mellan människorna och djuren, är en känsla av identitet det viktigaste behovet för människan. 

Nyckeln till att komma in i Himmelriket är att besegra känslan av att du bara är en dödlig människa som är avskild från Gud. 

Jesus 

Att bara tänka “Jag är” räcker helt enkelt inte till för oss människor utan vi känner ett behov av att avsluta meningen och lägga till något efter de orden. Vi behöver ha en uppfattning om vilka vi är, så som att vara en man, kvinna, amerikan, tysk, australiensare, svart, vit, kristen, hindu, katolik, protestant – eller någon annan typ av etikett på oss själva. Sådana etiketter ger oss en känsla av  identitet, en känsla av att vi är någon. Den känslan av identitet kommer att avgöra hur vi närmar oss och handskas med varje aspekt av våra liv. Uppfattningen av vår identitet blir grundvalen för våra liv. 

Därmed menar jag inte att behovet av att ha en identitet ersätter Maslows behovstrappa eller att den ska vara högst upp. I stället menar jag att identitetsbehoven är de underliggande behoven och utgör en fundamental nivå av behov som i sin tur Maslows behovstrappa vilar på. 

Därför tror jag att Maslows pyramid borde se ut som på följande bild. 

/Figur 2/

Min poäng är att behovet av en känsla av identitet går som en röd tråd genom de andra behoven. Maslow menade att allteftersom människor mognar, går de genom olika faser där varje fas domineras av ett av behoven. På de lägre stegen identifierar människor sig med den fysiska kroppen och dess behov. På de högre stegen kan de identifiera sig med någon gemenskap, och efter det börjar de grunda sin känsla av identitet på immateriella värden. Slutligen kommer deras känsla av identitet inifrån. När ens identitet helt baserar sig på inre faktorer har man blivit en självförverkligad varelse. Man tillåter inte externa faktorer definiera vem man är; man definierar sig själv. Man har förverkligat det gamla axiomet: ”Människa, känn dig själv!” 

Själslig mognad 

Eftersom vår känsla av identitet är så viktig, borde vi undersöka vad vår identitet egentligen är gjord av. Känslan av identitet grundar sig på ett antal övertygelser och idéer om vilka vi tror att vi är, hur vi tror att världen är beskaffad, och hur vi tror att vi kan - eller borde - interagera med världen. Vår känsla av identitet baserar sig på hur vi ser på världen; vår världssyn. Alla beslut vi gör i livet baserar sig på och stammar från denna världssyn. 

När vi betraktar samhället, kan vi konstatera att människor har många olika sätt att se på livet. Vi kan även konstatera att människors världssyn kan sättas på en mogenhetsskala. Vissa människor tycker till exempel att det är helt acceptabelt att stjäla för att mätta sin hunger. Andra skulle hellre svälta än att stjäla, därför att de tycker att stjäla är fel enligt deras måttstock, och den är viktigare att följa än deras kortsiktiga fysiska behov. 

Vad är den största skillnaden mellan de här två olika sätten att se på världen? Den person som är beredd att stjäla har en inskränkt världssyn som kretsar kring honom själv, och den fysiska kroppen. Den mogna människan har en mer komplex världssyn och identifierar sig inte med kroppen. Människan har förmågan att höja sig ovan de omogna, kroppscentrerade och självcentrerade böjelserna, och nyckeln till den mognadsprocessen är att förändra vår känsla av identitet, att vidga vår världssyn. Låt oss jämföra det här med Maslows behovstrappa och titta på hur religion passar in i bilden: 

 • Fysiologiska behov. Vissa människor är helt fokuserade på att uppfylla fysiska behov. De identifierar sig bokstavligen med den fysiska kroppen och många av dem tror inte att de är något mer än en fysisk kropp. De tror inte att det finns en andlig aspekt av livet och därför har moral och etik ingen betydelse. Alla medel är tillåtna när det handlar om att säkra den kortsiktiga överlevnaden av kroppen. De är villiga att stjäla och döda för att överleva – precis som många djur. Dessa människor har sällan mycket till övers för den andliga sidan av livet.
 • Trygghetsbehov. Andra människor är mer fokuserade på en långsiktig överlevnad. De kanske fortfarande identifierar sig med kroppen, men de har nått en mognadsnivå som gör att de kan se det kortsiktiga i att alla medel är tillåtna. De inser att döda och stjäla har omedelbara fördelar, men det kan ha negativa konsekvenser långsiktigt. Dessa människor har en större mognad, men de har ändå sitt fokus på den materiella världen. De kan till exempel vara inriktade på att tillfredsställa de långsiktiga materiella behoven genom att skapa finansiell trygghet, eller så kanske de lägger sin energi på att jaga materiella nöjen, alltifrån sex till pengar. 

Sådana människor ser ofta världen som en farlig plats och har därför ett behov av att definiera en yttre fiende. De är inte lagda åt det andliga hållet, men de kan ändå t.ex. följa en religion som ser en yttre fiende som det främsta hotet. Deras religiösa liv kretsar kring att slåss mot denna fiende. De kan uppslukas av hat och ilska, så mycket att de skulle kunna döda i Guds namn. Sådana människor är ofta helt oförmögna att ifrågasätta sina egna religiösa övertygelser. 

 • Samhörighets- och kärleksbehov. På den här nivån har människor insett att de är mer än en fysisk kropp och identifierar sig därför inte längre som bara en individ eller en kropp. Deras syn på världen har vidgats och de ser sig själva som en del av större helhet. De börjar även inse att för att passa in i helheten behöver de följa vissa regler, vilka ofta kan åsidosätta deras egna omedelbara individuella behov. 

En religion kan ge dessa människor en stark känsla av att tillhöra en gemenskap, en känsla av säkerhet och trygghet samt riktlinjer för hur de ska uppföra sig i gemenskapen. Människors religiösa övertygelser blir en del av av deras identitetetskänsla och därför blir de ofta motvilliga att ifrågasätta sina övertygelser. Detta är synnerigen tydligt om deras ställning i gemenskapen skulle äventyras. 

 • Självkänslobehov. På den här mognadsnivån ligger människors fokus inte längre på att tillfredsställa materiella behov eller begär. Människor fokuserar nu istället på immateriella eller abstrakta delar av livet, och det är det här som kan göra dem mer intresserade av religion. De kan till exempel använda religion för att få respekt eller uppskattning från andra människor, en kyrka eller från samhället i stort. 

På den högre nivån av självrespekt, kan att vara en god kristen och följa principerna i ens religiösa övertygelser, vara en viktig del i att bygga och bibehålla en självkänsla. Å andra sidan är religion fortfarande primärt en yttre aktivitet där människor söker svar på andliga frågor utanför sig själva. Följaktligen blir det svårt för dem att ifrågasätta sina övertygelser eftersom det då kan äventyra deras ställning i samhället eller självkänslan. 

 • Behov av självförverkligande. På den här nivån går människan bortom bristbehoven och blir mer fokuserad på behov som inte är relaterade till, eller vilar på materiella värden. Religion blir då en mindre ytlig aktivitet och mindre bunden till en kyrka eller en religiös lära. Den blir istället ett sätt att utforska sig själv och man börjar söka efter svar som inte traditionella, ortodoxa eller konventionella läror kan erbjuda. De får ett mer öppensinnat och mindre rädslobaserat sätt att närma sig religionen samtidigt som de gradvis inser att de inte behöver någon religiös auktoritet för att få reda på vad de ska tro på. Istället så kan de själva utröna vad som är sant genom en inre process. 

När man förverkligat sig själv behöver man inte längre någon yttre kraft som berättar för en vad man ska tro på, hur man ska leva eller vem man är. Man är helt oberoende av yttre faktorer, såsom andra människor eller sociala institutioner. Då kan man själv bestämma hur de delarna av livet ska se ut. Man låter inte längre någon annan definiera vem man är, utan man använder sin inre förmåga att definiera sig själv som en unik individ. Låter det som beskrivningen av en historisk person vi alla känner till? 

Den mognande identiteten. 

Anledningen till att jag ger den här långa förklaringen är för att visa på hur processen ser ut som gör att människor växer själsligen. Den självförverkligade människan har funnit svar på många av livets frågor och har därför uppnått en känsla av inre frid. Man skulle kunna säga att personen har besegrat sina tvivel och ersatt dem med inre vetande. För att ha kommit så långt måste personen varit beredd att ifrågasätta yttre doktriner (läror) – heliga kor. Genom att göra det rör man sig från medberoende till oberoende. 

Låt mig nu återkoppla till det som jag pratade om i introduktionen, nämligen att många kristna känner att de inte kan ignorera vetenskapen men kan ändå inte släppa sina kristna övertygelser. Jag tror att dessa människor håller på att byta fokus från trygghets- och självkänslobehov till att fokusera på självförverkligandet. De har helt enkelt nått en mognadsnivå där de själsligen blir mer och mer självständiga. 

Jag tror att miljontals människor har nått den här nivån, och fler och fler når den för varje dag som går. Jag hoppas att det är tydligt att det här är en naturlig följd av att själen nått en högre mognadsnivå, och att det inte är något att frukta. Jag tror nämligen att vi lever i en tid där mänskligheten håller på att höja sig till en högre medvetenhet om sig själv och världen, inklusive den andliga världen. 

Problemet är att de flesta människor aldrig har fått en förklaring på vad det är som sker med dem, och därför blir många avskräckta av processen, och kämpar emot. De fruktar att den kan äventyra deras trygghet, tillhörighetskänsla och självkänsla, istället för att ge dem högre mognad och sinnesfrid. Följaktligen blir det svårt för många människor att släppa övertygelser som har varit en stor del av deras liv. Varför ska det vara så svårt? 

Rädsla att förlora sin identitet. 

När man inser att en känsla av identitet är det mest grundläggande behovet för människan, inser man att det största hotet, och följaktligen den största rädslan, är att man skulle förlora den. Människor som t.ex. har förlorat minnet i en bilolycka vet inte längre vilka de är, vilket kan orsaka en psykologisk katastrof som kan vara mycket svår att återhämta sig från. Många människor kan även få mycket stark ångest av att få sina identiteter stulna i någon av nutidens förekommande s k identitetstölder, där deras identiteter missbrukas av någon. 

Min poäng är att så länge människor bygger sin känsla av identitet på sina övertygelser, såsom religiösa läror, är det nästan omöjligt att släppa de övertygelserna. Orsaken till det är att om de släpper taget om en övertygelse, så fruktar de att de kommer att förlora sin känsla av identitet. Den här rädslan att bli kvar med ingenting, som i ett vakuum, är outhärdlig och får människor att klänga sig fast vid sina övertygelser som om livet hängde på det – och de tror verkligen att det är en fråga om liv och död. Låt oss titta närmare på hur man kan hantera de här rädslorna. 

Jag har talat med många människor som kämpat med sin kristna tro och många har samma rädsla; de är rädda att om de ifrågasätter eller överger kyrkans doktriner som de har lärt sig se som ofelbara, kommer de att förlora tron på Gud eller Jesus, och de kommer att hamna i ett stort, svart, tomt hål. De lärde sig tidigt i deras barndom att deras kristna tro ger dem en känsla av att höra till, och detta har till mångt och mycket uppfyllt deras behov av kärlek och tillhörighet. Deras tro har också gett dem uppskattning från andra, och att vara en ”god kristen” har gett dem en självkänsla. De är rädda att om de ger upp sin yttre tro kommer de att förlora känslan av att tillhöra en gemenskap, uppskattningen från andra kristna, och följaktligen deras självkänsla. De är alltså i ett andligt moment-22, utan någon utväg i sikte. Det enda sättet jag kan hjälpa dem bli logiskt tänkande kristna är att visa att det faktiskt finns en utväg ur detta dilemma! 

Den här boken kommer visa att man kan ifrågasätta sin nuvarande tro utan att bli övergiven av kyrkan eller gemenskapen. Man kan vara en logiskt tänkande kristen utan att behöva utmana andra eller att spika upp en lista innehållandes det du inte håller med om på närmaste kyrkdörr. Att vara en tänkande kristen kan vara en privat sak som du inte delar med någon eller bara delar med de som har ett öppet sinne. 

Ändå hoppas jag att den här boken kommer att inspirera till samtalsgrupper där människor fritt kan diskutera kring andlighet. Tittar du dig omkring, kommer du att upptäcka att många människor går igenom samma sak som du, dvs. de omvärderar sin tro. Du kan därför komma att hitta en ny gemenskap och du kommer kanske till och med känna att du är en del av en pånyttfödelse av en religion som är redo att släppa det förgångna och röra sig framåt in i det nya millenniet.

Allt-eller-inget-inställningen 

Vi ska titta på hur processen ser ut för en person som mognar från att ha varit fokuserad på materiella behov till att fokusera på självförverkligande. Den här personens världssyn vidgas, från att ha varit fokuserad på den materiella världen, till att bli fokuserad på den andliga sidan av livet. På vilket sätt förvandlas då världsuppfattningen? Vår världssyn består av ett antal individuella övertygelser och idéer, och när man med tiden vidgar världssynen, byter man ut några av sina ofullkomliga övertygelser mot djupare, mer kompletta idéer. Med andra ord kommer du inte att förlora någonting, och du kommer inte att hamna i ett vakuum eller falla ner i en depression. Du släpper bara begränsade övertygelser som inte längre är till hjälp, och byter helt enkelt ut dem mot mer mogna övertygelser som kommer att uppfylla dina högre behov på behovstrappan. 

Problemen uppstår när människor inte kan se vad som sker och försöker stå emot den naturliga processen. För att anamma en mer mogen tro måste man nämligen bli villig att släppa ofullkomliga föreställningar. Om människor blir så fästa vid sina övertygelser att de vägrar ifrågasätta dem, blir de övertygelserna som heliga kor. Med andra ord: är det något som kan hindra en människa från att mogna, är det bindningen till gamla övertygelser. Sådana bindningar kommer oundvikligen att hejda eller stoppa din tillväxt, och kan komma att hålla dig fången i de lägre nivåerna av själslig mognad, och många människor stannar där livet ut. 

När du försöker stå emot den naturliga andliga tillväxten, genom att hålla fast vid dina begränsade övertygelser, kan du drabbas av en inre spänning eller ångest, och trycket fortsätter öka tills du till slut bryts ner. Problemet är att vissa människor är så fästa vid sina gamla övertygelser att de helt sluter sina sinnen för en högre förståelse. Med andra ord är de inte öppna för den nya och högre tron som skulle kunna ersätta den gamla på ett naturligt sätt. Så trycket fortsätter öka tills det till slut brister och de inte längre kan hålla fast vid den gamla tron. Sådana människor kan verkligen känna som att de kastas in i ett vakuum, men bara på grund av att de inte är öppna för den större förståelsen som kunde ha ersatt den ofullständiga tron. 

De har hamnat i ett svart-vitt tänkande; de tror att de måste hålla fast vid sina kristna övertygelser och att de måste ignorera allt annat för att inte förlora sin tro. Alltså vägrar de söka en högre förståelse för den andliga sidan av livet. När trycket blir så stort att de inte längre kan hålla fast vid de kristna doktrinerna, har de ingen ersättning för den tron, och därför kan de faktiskt hamna i depression eller ett tomt mörker. Jag tror och hoppas verkligen att den här boken kan hjälpa dig inse att det här svart-vita tänkandet är helt onödigt. Det finns nämligen ett mycket bättre sätt att bemöta problemet, och det är att bli en logiskt tänkande kristen istället. 

Jag hoppas att du förstår vad jag egentligen menar. Jag menar inte att antingen så är man kristen eller så är man en logiskt tänkande person, och jag menar heller inte att det enda sättet att bibehålla en kristen tro är att förskjuta allt som strider emot den. Jag menar istället att det är fullt möjligt att bibehålla och till och med stärka en kristen tro, samtidigt som man är medveten om vetenskapen; det är möjligt att hitta en djupare förståelse som naturligt och smärtfritt ersätter de kristna doktrinerna som man lärt sig i söndagsskolan. Man kan alltså grunda sin kristna tro på en inre förståelse istället för på yttre läror eller doktriner. Genom den här processen kommer resultatet bli att ens tro inte längre hänger på yttre faktorer och följaktligen inte kan ändras av någonting utanför dig själv. 

För att skapa en starkare tro så måste man dock vara villig att släppa bindningen till gamla övertygelser. Man måste bli redo att låta några av sina kristna heliga kor gå ut på grönbete! Tänk om det var just det här som Jesus ville att du skulle göra? Senare kommer du att se att det här var något som Jesus själv gick igenom. Jag tror Jesus var ett utmärkt exempel på en självförverkligad person och som grundade sin tro endast på inre upplevelser. 

Frukta icke! 

Kan du se att det sättet jag förespråkar är helt annorlunda från det sättet som många kristna förespråkar? Väldigt många kristna utgår från en ståndpunkt baserad på rädsla och är rädda för att vetenskap, materialism och sekularism och många andra faktorer äventyrar deras tro. Att på så vis ständigt känna sig hotad är inte ett konstruktivt sätt att närma sig problemet, enligt min erfarenhet. 

Faktum är att din tro kanske inte är hotad av yttre omständigheter. Det som många kristna känner av är helt enkelt ett större självförverkligande och mognad till följd av en personlig utvecklings process. Det är inte bara något som sker hos individen, utan det sker även globalt. Tittar man på historien har mänskligheten hela tiden utvecklats och fått en större förståelse och insikt om livet. Vi vet så mycket mer idag än grottmänniskan och de som levde när Jesus levde.  Som ett led av denna utveckling kommer man till vändpunkter där människan helt enkelt måste släppa några av sina begränsade övertygelser. 

Ett klassiskt exempel är när man under medeltiden trodde att jorden var platt. Man var till slut tvungen att släppa den tron, även om det skedde motvilligt. Det är lätt att tycka att de människorna var litet dumma som kunde tro något så befängt, men de medeltida människorna hade ju växt upp med övertygelsen att jorden var platt. Det var en mycket stor ansträngning för dem att släppa den övertygelsen; en del upplevde det som en förlust. Det var ändå en nödvändig förlust, som banade väg för fler upptäckter för mänskligheten. Människor hamnade inte heller i ett vakuum som en följd, utan de ersatte helt enkelt tron på att jorden var platt med faktumet att jorden är rund. Det var inte en förlust, utan en vinst. 

Jag tror att mänskligheten återigen är vid en sådan vändpunkt, där vi står på randen av att bryta igenom föreställningar och nå en högre förståelse för livet. Följaktligen blir några av de gamla föreställningarna inaktuella och måste ersättas. Det är något helt naturligt som sker när individen och samhället utvecklas och är därför ingenting farligt. Om du bemöter saken på det sätt som jag förklarar i den här boken, så kommer du att kunna släppa dina rädslor och dina tvivel för alltid, och om du accepterar dina tvivel, kommer du att kunna använda dem som språngbräda för att stärka din tro. Då kommer du att nå en ny, starkare tro som är baserad på din inre förståelse för livet istället för yttre läror. 

Du kan inte ta med dina rädslor till Himlen. Så när du är redo, låt min kärlek avlägsna all rädsla. 

All min oändliga kärlek finns redan i ditt hjärta. Du behöver bara ta emot den.

Jesus 

Under de senaste 2000 åren har människorna uppnått en mycket mer rationell och djupare förståelse för den materiella delen av livet. Som en naturlig följd av denna process är det nu dags att få en mer rationell och detaljerad förståelse också för den andliga sidan av livet. På grund av självförverkligandet kan människor inte längre bara blint tro, de måste förstå vad det är de tror på; de behöver rationella svar på frågor om livet och Gud. Nuförtiden nöjer sig folk inte med svaret ”Det är ett mysterium” när de ställt en svår fråga till prästen, därför att det insinuerar att du inte är tillåten att ställa de frågorna eller att det innebär att du inte är värdig svaret. Många känner också att om inte kyrkan kan ge svaren så tänker de hitta någon som kan det. Om du känner på det här sätter betyder det inte att du är illojal mot Gud eller Jesus. Tvärtom så följer du Bibelns uppmaning: 

Vishet är viktigast, förvärva vishet, ge allt du äger för att förvärva insikt. (Ordsprb. 4:7, Bib. 2000) 

Genom att förvandla dina tvivel till konstruktiva tankar behöver du inte förlora din kristna tro och hamna i ett andligt vakuum. Tvärtom så kan din tro komma att bli djupare, starkare och mer mogen. Istället för att grunda din tro på yttre doktriner som hotas av tidens anda, så kan du grunda din tro på en djupare förståelse för livet, en grundläggande förståelse som följer med tiden. För att hitta en sådan förståelse måste du söka bortom de slutgiltiga svaren som kyrkan ger. Dessa ”slutgiltiga svar” kommer bli den första heliga ko som vi tar oss an. 

Föreställ dig att du är fångad i ett nät av ofullständiga och förvridna uppfattningar om mig och min äkta undervisning. Föreställ dig sedan att jag visar mig för dig och säger: ”Lämna dina nät och följ mig!” Skulle du kunna lämna dina nuvarande föreställningar och följa min riktiga undervisning? 

Jesus 

Guds rike finns inom dig. Följ inte de skriftlärda som vägrade träda in i Guds rike. Låt dem begrava sina döda doktriner medan du sträcker dig mot den inre sanningen. 

Jesus 

Religion är inte ett substitut för andlighet… 

Jesus 

/.../ 

Innehållsförteckning  

Introduktion  

Är det möjligt att vara en logiskt tänkande kristen?  

 

Kapitel 1 

Förvandla tvivel till tillgångar 

Heliga kor 

Konstruktiva och destruktiva tvivel 

Behovet av trygghet 

Det mest grundläggande mänskliga behovet 

Själslig mognad 

Den mognande identiteten. 

Rädsla att förlora sin identitet. 

Allt-eller-inget-inställningen 

Frukta icke!  

 

Kapitel 2 

Det finns inga slutgiltiga svar – och det är slutgiltigt 

Kan kristendomen ge oss några slutgiltiga svar? 

Hur skulle Gud kunna avslöja allt för oss? 

Kan vetenskapen ge oss några slutgiltiga svar? 

Kommer vi någonsin finna slutgiltiga svar? 

Varför söker vi slutgiltiga svar? 

Ett bättre sätt att tänka kring livsfrågorna   

 

Kapitel 3 

Från fruktan till kärleken 

Vinnarna skriver historien 

En rädslobaserad inställning till religion 

En yttre och en inre religion 

Rädsla möter kärlek 

Bör kristendomen vara en religion baserad på kärlek? 

Hur kan man finna användbara svar? 

Vikten av din intuition 

Bortom intellektet 

 

Kapitel 4

Bryggan mellan kristendom och vetenskap 

Hur konflikten började 

Makten mot sanningen 

Hur kristendomen och vetenskapen förlorade sin sanning 

Den psykologiska orsaken bakom krig 

En inre upplevelse av sanningen 

Att överbrygga klyftan 

 

Kapitel 5

Får Gud Plats i Vetenskapen? 

Mer än ögat ser 

Allt är energi 

Passera gränsen – från materia till energi 

Att se ljuset 

Materiella effekter och andliga orsaker 

 

Kapitel 6
Universums ursprung
 

Ordning ur kaos 

Fler heliga kor att slakta 

Första Moseboken och vetenskapen 

 

Kapitel 7

Livets ursprung 

Invändningar från molekylärbiologin 

Den felande länken saknas fortfarande 

Syremysteriet 

Medveten evolution? 

Hönan och ägget 

 

Kapitel 8 

Slump eller design? 

Kan Gud göra misstag? 

 

Kapitel 9 

Medvetenhet och Vetenskap 

Objektivitet utesluter medvetenhet 

Är universum där när ingen tittar? 

Vetenskaplig ofelbarhet är död! 

Använd vetenskapliga instrument för att studera religiösa upplevelser 

Människor är inte de enda som bevittnar 

Är kristendomen den enda sanna religionen?  

 

Kapitel 10

Den heliga osäkerheten 

Osäkerhetsprincipen 

Spelar Gud tärning med universum? 

Osäkerhet inom gränser 

Den planetariska skolsalen 

 

Kapitel 11

Skapade Gud vårt lidande? 

Varför finns det ondska i världen? 

Den fria viljan och lidandet 

Är evolutionen enkelriktad? 

Medvetandets förvandling 

Från fruktan till kärlek 

 

Kapitel 12 

Den smala vägen eller den breda vägen 

Själens isberg 

 

Kapitel 13 

Från kroppslig till Kristus 

Allting är skapat av energi 

Arvssynd 

Låt detta sinne vara inuti dig 

Låt detta sinne vara i dig 

 

Kapitel 14 

Hur vi anammar Kristi sinne 

Var ska vi börja? 

Att planera för tillstånd av Kristi medvetande 

Vägen till Kristi medvetande 

Varför söka Kristi medvetande? 

Att ta på sig den nya människa

Jag är vägen 

Ett personligt förhållande med Jesus 

 

Kapitel 15 

Att ta kristendomen in i det 20:e århundradet 

Kristendomen måste vara en kärleksbaserad religion 

Kristendomen som ett fordon för självförverkligande 

Kristendomen måste vara en öppen gemenskap 

Kristendomen som en deltagarstyrd religion 

Kristendomen som ett redskap för att övervinna konflikter 

Att lösa konflikten mellan vetenskap och religion 

Att lösa religiösa konflikter 

Kristendomen måste bli en universell religion 

Återför Jesus till kristendomen 

Att ta in Kristi sinne i alla delar av livet 

Några avslutande ord 

Öppna diskussionsgrupper om andlighet 

 

Appendix 

Övningar för att uppnå samklang med den Inre Kristus

 

 

© Kim Michaels 

© för översättning Kerstin Magnusson

 

Boken förbereds till utgivning på svenska. 

 

Boken som e-bok på engelska kan köpas här. (Svensk översättning är under förberedelse)

 

Om Du tycker att denna text är värt att spridas kan Du dela med dig denna sida på Facebook, på Twitter, på Google+ (se möjligheter till detta i början av denna sida) eller varför inte göra det direkt per e-post till dina vänner.

 

OBS! Ovanstående text får återges på Internet och i periodiska tidskrifter efter författaren och översättarens medgivande. Kontakt. 

OBSERVERA! Som besökare kan Du studera denna sida (som leder till största mängd djupsinniga texter tillgängliga på Internet) på egen hand, men för att få största möjliga nytta av den och undvika "att gå vilse", låt oss bli din guide. Om du väljer att följa vårt råd föreslår vi att du fortsätter med en text betitlad:

Fredens krigare

 

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan