Flyktingkrisen är en möjlighet

The European Refugee Crisis...

The European Refugee Crisis...

Fråga: Jag skulle vilja fråga om flyktingkrisen. Har uppstigna mästarna några idéer eller budskap om vad som skulle kunna vara dess orsaker eller vad vi kan göra åt den. 

Svar från uppstigen mästare Moder Maria genom Kim Michaels, under en konferens i Holland 2016:

Det finns naturligtvis flera orsaker till detta vad du kallar "flyktingkrisen." Vi ser det faktiskt inte som en kris – vi ser det som en möjlighet. Det är en möjlighet för de flyktingar, som huvudsakligen kommer från en muslimsk/arabisk kultur, att se och själva uppleva hur förhållandena är i västvärlden.

Ett av de stora problemen eller utmaningarna som vi uppstigna mästare står inför är "hur överbrygga klyftan" mellan utvecklingen i medvetandet av den mer moderna, utvecklade världen och den muslimska världen. Det har sagts att den muslimska världen fortfarande befinner sig i något av en medeltida mentalitet och det finns en viss sanning i detta. Hur tar man med sig de muslimska länderna till en högre grad av medvetenhet, när de är så låsta i sina traditioner och så rädda för allt som är nytt? Man kan bara göra det genom att låta dem, åtminstone en del av dem, uppleva en annan kultur.

Man kan se på vissa flyktingar att de tenderar att isolera sig. De vill inte integrera sig, de vill inte anpassa sig, de vill inte anta västerländska sätt att vara. Jag kan dock försäkra er om att, genom att leva i Väst, om så bara under en viss tid, kommer de flesta människorna att förändras till en viss grad. De kommer att erfara att livet kan vara annorlunda än vad de upplevde då de växte upp i Mellanöstern eller Afrika.

Detta är naturligtvis också en möjlighet för Europas nationer och andra delar av världen. Vi har tidigare sagt att vi till en viss grad har sponsrat somliga nationer vilket tillåtit dem att utvecklas i en snabbare takt. Vad vi önskar från de nationerna är, att när de nått en punkt i sin utveckling, så slutar de fokusera på sig själva och sin egen tillväxt och börjar se på hur de kan använda sina framsteg för att hjälpa andra.

De europeiska nationerna har inte gjort detta i tillräckligt hög grad, och det är det som har skapat öppningen genom vilken så många människor kan komma in och därigenom tvinga européerna att i huvudsak göra följande val: Ska vi vänta på att bli invaderade av flyktingar i våra egna länder eller kommer vi att använda våra möjligheter att hjälpa människor i deras egna länder, så att de inte behöver fly? Kommer vi vara proaktiva eller reaktiva?

En annan faktor som har viss betydelse för den aktuella flyktingkrisen är naturligtvis att de fallna varelserna avsiktligen försöker destabilisera världen överallt där de kan. De använder allt de kan för att skapa oro i vissa afrikanska och arabiska länder. Man ser det i Syrien, där de även använder den ryska nationen för att öka instabiliteten. Detta är till viss del en avsiktlig handling, som utförs av den ryska ledningen för att läxa upp Europa för vad den ser som Europas motstånd till, eller brist på acceptans av Ryssland – dels på grund av Ukraina, dels på grund av många andra frågor. Detta är en mycket gammal förbittring som man finner i Ryssland mot de som har gjort större framsteg än ryssarna själva. Detta personifieras av Putin men själklart inte exklusivt av honom.

Det finns flera faktorer här, men detta utgör grundvalen.

Vad Europa behöver göra, är att inse att man har nått en nivå av tillväxt, där det är absolut nödvändigt att sluta fokusera på vad jag har kallat de små problemen. Man borde börja med en fokusering på hur Europa kan använda sina framsteg för att hjälpa andra människor både inom den Europeiska Unionen, såsom de östra delarna av järnridån men också människorna utanför EU.

Som andliga människor kan ni göra åkallan för denna nya medvetenhet, men jag skulle säga att de budskap som vi kommer att ge på denna konferens och åkallan, som grundar sig på dem kommer också att ta upp denna fråga, fast kanske inte direkt, men indirekt. (Dessa budskap och invokationer finner ni i boken. Manifesting Saint Germain’s Golden Age.)

 

Copyright Kim Michals

Copyright till översättning Powel Kontny

 

Gå tillbaka till sidan med texter

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan