Försoning emellan vetenskap och religion är möjlig. Jag är en tänkande kristen

 Är det möjligt att vara en tänkande kristen?  

Denna bok är skriven för det ökande antalet människor som antingen har gett upp kristendomen eller som har svårt att vara kristen i ett allt mer rationellt och vetenskapligt samhälle. Boken visar att det verkligen är möjligt att vara en modern, tänkande person och samtidigt hitta värde i Jesu inre andliga undervisning. Boken föreslår också ett sätt att transcendera tillståndet av öppet krig mellan vetenskap och religion. 

Den börjar med att förklara hur du förvandlar dina tvivel om religion till en tillgång genom att förstå dina psykiska behov. Du kommer att lära dig hur tvivel faktiskt är ett tecken på att du stiger från de lägre säkerhetsbehoven till de högre behoven av självförverkligande. Genom att erkänna detta som en sund utveckling kan du gå från en rädslobaserad till en kärleksbaserad inställning till religion. För övrigt, är detta exakt den inställning som Jesus själv ville att hans anhängare skulle ha. 

Boken förklarar sedan hur man kan överbrygga klyftan mellan en vetenskaplig och religiös världsbild och till och med förklarar hur det verkligen finns plats för Gud i de senaste vetenskapliga upptäckterna. Boken beskriver vidare hur man ifrågasätter "heliga kor" i både officiell kristendom och materialistisk vetenskap, så att du kan utveckla en världssyn som är vettig genom att få svar på dina frågor om livets ursprung och syfte. Detta inkluderar och visar hur många av vetenskapens upptäckter verkligen bekräftar, till och med förstärker, en andlig världsbild. 

Boken går på djupet med hur till och med evolutionen kan förenas med ett andligt synsätt. Den förklarar hur upptäckterna av en direkt koppling mellan medvetande och materia bokstavligen bevisar att det finns en andlig aspekt av livet. Det är därför inte längre rationellt eller vetenskapligt för vetenskapen att ignorera medvetande, och en djupare förståelse av medvetande kan verkligen överbrygga klyftan mellan andlighet och vetenskap. 

Boken förklarar sedan hur osäkerhetsprincipen inom vetenskapen bevisar existensen av fri vilja, vilket innebär att Gud inte skapade vår misär och inte kommer att rädda oss från den. Vi måste omskapa det vi har skapat genom att lära oss att använda våra sinnens kreativa krafter medvetet istället för omedvetet. Och det är just det Jesus kom för att lära oss – när hans sanna undervisning förstås. 

Slutligen beskriver boken ett sätt att föra kristendomen till 2000-talet genom att förvandla sitt fokus till självförverkligande snarare än till en extern frälsning. Detta kommer att göra kristendomen till ett kärleksbaserat, inkluderande samhälle som inte kommer att ha några konflikter med andra religioner eller vetenskap. Det kommer också att vara en rörelse som hjälper människor att integrera Kristus sinnet i alla livsområden och därmed återföra Jesus och hans sanna läror i människors liv. 

Verkligen en inspirerande och banbrytande bok för alla som är intresserade av en djupare förståelse av Jesu läror, förhållandet mellan vetenskap och religion och sättet att göra kristendomen mer relevant för moderna människor. 

Denna bok är skriven för det ökande antalet människor som antingen har gett upp kristendomen eller som har svårt att vara kristen i ett allt mer rationellt och vetenskapligt samhälle. Boken visar att det verkligen är möjligt att vara en modern, tänkande person och samtidigt hitta värde i Jesu inre, andliga läror. Boken föreslår också ett sätt att överskrida tillståndet med öppet krig mellan vetenskap och religion. 

Bli en tänkande kristen – idag!

Kim Michaels Sällskapet                                               

ISBN 978-91-86582-09-8

© Kim Michaels

© för översättning Kerstin Magnusson

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan