Ondskan förklarad och hur den kan avlägsnas

En förklaring av ondskans ursprung och dess metoder och hur den kan avlägsnas 

 

 

Denna website tillhandahåller en förklaring på fenomenet ondska, som ligger bortom det du kan hitta någon annanstans.

Den korta förklaringen av ondska är att den varken är naturlig eller oundviklig, utan är skapad av en särskild typ av varelser, av vilka somliga är förkroppsligade i fysisk gestalt och somliga saknar fysisk kropp. Denna site skall förklara vilka dessa fallna varelser är, varifrån de kommer och hur de kunnat dölja sin existens och sina metoder så länge. 

Orsaken till att ondska ännu existerar i världen, är att de fallna varelserna är mycket skickliga i att hålla sig undan, och kamouflera sig. De kan göra vad som helst för att hålla sig obemärkta. 

För ändamålet att hålla sig dolda, har de fallna varelserna utvecklat många verktyg, inkluderande religioner, politiska ideologier, filosofier och andra tankesystem. Emellertid, det primära verktyget varmed de fallna varelserna undgår uppmärksamhet är PIN (Programmerad Illusion av Normalitet). 

PIN är den livssyn de flesta människor har kommit att acceptera, och effekten är att det finns många aspekter av livet som folket aldrig ifrågasätter. Det är bakom dessa oställda frågor som de fallna varelserna kan hålla sig dolda. Folk frågar sig helt enkelt inte varför det finns ondska i världen, eller huruvida det finns något alternativ. 

Beakta hur människor ofta upplever att krig, fattigdom, konflikt, ojämlikhet, lidande och död är oundvikligt. Folk frågar sig inte varför dessa fenomen existerar, och om de kan elimineras.   

 

Att gå bortom din PIN  

Den PIN man finner i alla samhällen är avsiktligt manipulerad att gömma existensen av, och agendan utmärkande de varelser som emanerar ondska. Därför är enda sättet att förstå ondska att se bortom din PIN. Du har då ett enkelt val:  

  • Vill jag klamra mig fast vid min PIN? (vilket betyder att du aldrig kommer att förstå ondska.)
  • är jag villig att se bortom min PIN? (i så fall, hur långt är jag villig att gå för att förstå ondska?)  

Om du är villig att gå bortom din PIN, kommer denna website att ge dig all den insikt du behöver för att:  

  • känna igen de varelser som emanerar ondska,
  • veta varifrån fallna varelser kommer,
  • veta hur fallna varelser har påverkat och manipulerat historien,
  • veta vilka metoder fallna varelser använder för att kontrollera folket på jorden,
  • veta hur du kan befria dig från deras inflytande,
  • veta hur du kan bidra till värvet att få bort ondska från Jorden.  

NOTERA: För bästa förståelse av materialet, läs sidorna i linjär ordning, för att gradvis bygga upp din kunskap. Använd helt enkelt länken nedtill på sidan för att nå nästa sida. 

 

NÄSTA SIDA: Förnekelse – ondskans kraftfulla vapen 

Sidan är under förberedelse. 

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan