Läsarnas rekommendationer

"Tack [Kim] för allt ditt hårda arbete, för din tid och för ditt andliga engagemang. Jag beundrar ditt mod att leva ditt hjärtas sanning och att leva bortom yttre regler och ”den gamla kristendomens" mentala boxar. Jag är dig mycket tacksam för allt. Tack!"

Victoria 

"Din webbplats [Kim] hjälpte mig – liksom många andra människor – en hel del. Jag delade med mig av den till präster från den metafysiska kyrkan, vars medlem jag är, och de uppskattade budskapet i den. Ända sedan jag upptäckte de uppstigna mästarna, efter att jag till sist lämnade fundamentalisternas kyrka, läser jag allt som kommer i mina händer och vad som verkar vara mästarnas undervisning."

Donna, Alabama, USA 

"Tack [Kim] för ditt stora arbete! Jag vill tacka dig för den stora undervisning jag har fått genom dina böcker, invokationer och webbplatser. Tack vare dig och ditt stora arbete har min mission här på Jorden fått en rejäl skjuts. Jag hoppas att se dig igen. Fram till dess fortsätt, snälla du, ditt utmärkta arbete till gagn för mig och alla andra! "

Hans, Nederländerna 

"Jag hyser verkligen stor uppskattning för dina kommentarer, ditt ljus och dina råd. Mitt hjärta är i samklang med vad du gör och hur himlen arbetar genom dig."

Monica 

Tack än en gång för alla dina verk (dina webbplatser, böcker och konferenser). Jag hoppas att fler och fler människor som söker andlig sanning kommer att hitta och förstå din undervisning."

Fritz Tyskland 

"Jag önskar uttrycka min djupaste tacksamhet till dig för det verkligt hänförande budskap som jag hade nöjet att ta emot och lyssna till varje dag."

Kenneth, Florida, USA

”Skapandet av Era webbplatser är en skatt i dagens värld, som redan hunnit börja glömma så mycket av de verkliga värdena. Det är en ära för mig att samarbeta med Er och resten av laget.”
A. Z. 

”Kims webbplats "askrealjesus.com" skulle jag kunna kalla Jesu återkomst. Jesus som kommer tillbaka kommer inte att synas på himlavalvet [som många tror] – det är förmodligen tillräckligt klart. Det är vi som måste avsluta Hans verk. Kim Michaels skapar världshistorien. [...] Även Sverige måste vara med och föregå med gott exempel när Gud en gång för alla ämnar transformera världen.”

Jan Åke Johansson 

 

”Nu förstår jag vad "The Mystical Teachings of Jesus – Mistyczne nauczanie Jezusa" [en engelsk-polsk sidan på Facebook] handlar om. Jag trodde att idén var att bli en "religiös kristen". Jag hade redan varit där och lyckligtvis kunde jag frigöra mig från religiös fundamentalism, som enligt mig tillfogar människorna stor skada. Så jag är glad och tacksam för varje andligt (inte religiöst) fenomen, jag kommer över. Andlighet = Livet. Tack Powel för ditt arbete! Jag hoppas att vi en dag kommer att mötas! Kramar!”

Kerstin Magnusson

”Vilken bok! [om den svenska översättningen av Kim Michaels "Det minsta du bör veta om livet"]. Den ger mig insikter som ibland får mig att ramla av stolen! Denna tunna bok lär mig många nya saker – mig, som läst en hel del av Kims tjocka volymer!

Per Johansson

Jag kikar in och jag läser. Vissa budskap är i samklang med mitt hjärta ... med det jag upplevt i mitt liv. Jag är överväldigad av boken "The Christ Is Born In You” (Kristus föds i dig). Jag fann i den en hel del svar på mina frågor. Jesus-gestalt var för mig en mycket intressant person. Jag läste därför allt som jag kunde hitta om honom och om vad han egentligen lärde ut.”

Gracekrist 

”Denna gång läste jag boken "Det minsta du bör veta om livet" såsom vanlig läsare och inte som korrekturläsare. 1. Fantastisk bok! 2. Fantastisk bok! 3. Fantastisk bok!”

Monika 

”Jag är nu sedan ett par år inbiten "student" och en stor förespråkare av Kim Michaels webbplatser och deras budskap av uppstigna mästare. Under nästan 40 år har jag "sökt" sanningen och läst alla typer av andliga läror: Teosofi, Helena Blavatsky, Krishnamurti, Rudolf Steiner, Annie Besant, Alice Beley ...bara för att nämna några. Det jag hittat på Kims webbplatser är för mig den mest framskridna, den mest insiktsfulla och mest omfattande undervisning av mästare jag någonsin nåtts av.”
Kostas 

”Jag läste Kims webbplatser under lång tid och jag måste säga att av väldigt många platser jag besökt på nätet, så finns det förmodligen på hans platser det mest rationella innehållet och det mest rena (om jag får använda ett sådant ord) budskapet. 

Texterna är ingalunda lätta, även om orden ofta är mycket enkla. Det händer att jag får tänka länge över några budskap och även över enskilda meningar. Det liknar arbetet med koaner, varefter man har möjlighet att upptäcka några av de illusioner som finns i en och då äntligen bli av med dem.

Webbplatserna är inte alls sensationella. Här finns inga beskrivningar av greys, reptiler, UFO, femte dimensionen, etc. Det finns få kommentarer och svar som tangerar dessa fenomen. Enligt mästarna tjänar de huvudsakligen till att sprida rädsla. 

Istället förklarar platserna undan för undan strukturen i formens värld: Varifrån den kom, vilken mänsklighetens nuvarande situation är, hur vi kom in i denna belägenhet och naturligtvis, hur vi ska arbeta med vårt eget medvetande för att komma ur denna fallgrop, där vi nu är. 

Jag deltog också i en av konferenserna och träffade Kim Michaels personligen. Han är en normal, rationell man, som inte utmärker sig på något speciell sätt och är en samtida mystiker. Det är det bästa sättet att beskriva honom på. 

Ingen människa skulle kunna leverera så djupt och så varierande innehåll, på så kort tid, som jag bevittnade Kim Michaels göra. Jag trodde det inte heller förrän jag upplevde det live. Energierna som uppstod under överföring av vissa budskap var högst påtagliga. Mannen har helt enkelt en gåva – eller som han själv säger – förmågan att medvetet urskilja och i ord förmedla höga vibrationer, vilket kan behärskas av var och en av oss.”

Mariusz

eller gå till
"Annat"

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan