Invokationer till boken "Vägen till kvinnas sanna frigärelse"

 2. Väck kvinnor att ifrågasätta ofelbar sanning

(del 1) 

 I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, i namn av Jesus Kristus, använder jag den rätt som jag har som varelse i förkroppsligande på Jorden för att uppmana Moder Maria att förstärka min åkallan och använda mina chakran för att projicera uttalandena i denna kallelse in i det kollektiva medvetandet och väcka människor till medvetenheten som kommer att befria både män och kvinnor från alla psykiska och andliga träldom till de fallna varelserna. Vakna människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi kan samskapa en ny framtid genom att arbeta med de uppstigna mästarna. Jag åkallar särskilt ...  


                               [Gör din egen åkallan här]                                   

Del 1

1. Moder Maria, uppväck kvinnor till nödvändigheten att fokusera uppmärksamhet på sin situation, att debattera varierande frågor angående kvinnors situation och att skapa genomgripande förändringar i samhället för att förbättra kvinnors situation. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor till att inse att uppstigna mästare ligger bakom, och är involverade i alla framsteg på Jorden, eftersom de är de andliga väktarna för denna Planet. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor inför de energier och idéer som mästarna sänder in i det kollektiva medvetandet och Planetens energifält. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att ta upp idéer, känna energier och ta initiativ att debattera olika frågor som de inte kan debattera på egen hand. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck kvinnor inför faktum att denna Planet har blivit så kraftigt influerad av de fallna varelserna, att det finns så mycket rädslobaserad, lägre energi i Planetens identitets- de mentala och emotionella-kropparna att det är omöjligt för mänskliga varelser att befria sig om det inte vore för de uppstigna mästarna. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse hur viktigt det är att göra åkallan, att förstärka energierna, att sända energier och idéer in i det kollektiva medvetandet så att alltfler människor kan ta till sig dem. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck de kvinnor som kan verka som spjutspetsar, som förelöpare, som är på poster i samhället där de kan fatta beslut och agera, så att det blir möjligt att göra det som de kom hit för att göra. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att kvinnans frigörelse, jämställdhet mellan man och kvinna, inte är en rättslig process. Det är ej heller en fysisk process. Det är en psykologisk process. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att jämlikhet kräver förändring i den emotionella- mentala och identitets-kroppen på samhälls och individnivå. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.

Del 2 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att även om samhället genomdrev en serie lagar som åstadkom total jämlikhet mellan män och kvinnor, eller som skulle befria kvinnor från allt förtryck eller begränsningar, så skulle inte detta kunna ske genom lag eftersom det inte är en rättslig eller politisk process. Vad som behövs är en förändring i medvetande. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att det kommer att ta tid innan en förändring tränger in i det kollektiva medvetandet och det individuella medvetandet hos människor som lever i samhället. Det är en psykologisk process. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att kvinnor behöver släppa föreställningen om att det finns en slutlig sanning. Kvinnor behöver göra sig av med denna dröm om en absolut sanning, en slutlig uppenbarelse, eftersom endast kvinnor har potentialen att göra det. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att en av de primära metoderna som används för att förtrycka kvinnor världen över, och för att hålla dom på en fixerad plats i samhället, är idén om att det finns något slags slutlig sanning. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att många kvinnor världen över hålls i en fixerad position i därför att deras samhälle tror att Kristendomen har frambringat den slutliga uppenbarelsen och att Bibeln är Guds ord, och att detta inte behöver utvecklas mera idag. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att många kvinnor är fast i tron att det som sagts om kvinnor i Bibeln är en absolut sanning som gäller för alltid. Sålunda att kvinnor ska hålla sig tysta i kyrkan, att kvinnor bär skulden för syndafallet och att de ska hållas utanför beslutsfattande poster därför att kvinnor är farliga och skulle kunna äventyra Guds plan att rädda världen. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att miljontals kristna håller fast vid denna tro därför att de tror att Bibeln är Guds ord. Många muslimer har samma tro om Koranen. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att inom Hinduismen och i Kina har man vissa trossatser, som definierar kvinnors situation i samhället, deras plats i samhället. Även vissa materialister tror att evolutionen definierade skillnader mellan män och kvinnor så att kvinnor är underlägsna männen eftersom evolution har gjort det så. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att en av de primära milstenarna på vägen mot kvinnors frigörelse är att utmana idén att det finns någon sanning på Jorden som är absolut, eller definitiv. Män kan inte göra detta, men kvinnor kan stå upp och utmana denna idé om en absolut, slutgiltig sanning. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

Del 3 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att denna idé också håller män i en fixerad position eftersom dessa absoluta sanningar också definierar fasta roller för män, som män sitter fast i eftersom de inte medvetet inser det. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att under detta årtionde, 2020-30, behöver kvinnor avslöja hur idén om en absolut sanning begränsar inte bara kvinnor utan samhällen likaså. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att ideologiernas epok är över. Vi kan inte längre tillåta oss tro, att om ett samhälle baseras på en specifik ideologi, och lever upp till någon absolut sanning, kommer alla problem att lösas och vi får ett idealiskt samhälle. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att detta är en falsk idé. Det är en farlig, icke-konstruktiv idé som har lett till flertalet av de konflikter vi sett genom historien, till världskrig, skoningslösa grymheter och förföljelser. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att om ett land, eller en grupp av länder tror de har den absoluta idén och att den idén kan frambringa idealsamhället, så hamnar de automatiskt i konflikt med dem som inte delar den idén. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att i den kommande era kommer det inte att finnas en ideologi, en religion, en politisk filosofi som dominerar Jorden. Ej heller kommer det existera flera rivaliserande ideologier som kämpar om världsdominans med varandra. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att inverkan från tankesystem och ideologier kommer att försvinna så snart människor vaknar upp och inser hur fångade de varit, hur fångade våra samhällen varit i dessa ideologier och tankesystem. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att göra en medveten, övervägd ansträngning att överge dessa idéer som tros vara absoluta. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att den Katolska kyrkan, den katolska mentaliteten, baserar sig på idén om en absolut sanning. Den baseras på en fix idé om kvinnan som ansvarig för syndafallet och att kvinnor därför inte skall tillåtas ha beslutsfattande poster. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

Del 4 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att i alla länder som domineras av den katolska religionen, finns ett underliggande, ofta outtalat medvetande om att kvinnor borde hållas utanför alla beslutsfattande poster, därför att om de inte är betrodda av kyrkan, hur kan de då vara betrodda på beslutsfattande poster eller i affärsliv? 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att detta också återfinns i några kristna, protestantiska och lutheranska samhällen där vi finner samma underliggande attityd. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor att se, att det finns en uppsättning av övertygelser i Afrika som går tillbaka till folkstammarnas religioner och att de är mycket begränsande mot kvinnor, särskilt mot kvinnor som har kraft. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att det ännu existerar en underliggande övertygelse att alla kvinnor med kraft måste vara häxor, och att samhället således inte kan ge kvinnor någon makt. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att i många afrikanska områden finns det en attityd mot kvinnor som baserar sig på ”ofelbara” idéer bortom ifrågasättande: ”Kvinnor bara är sådana”, ”män bara är sådana”, och ”så skall relationen mellan män och kvinnor vara.”. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att det kan vara svårt att peka på någon skrift eller någon specifik, klart uttalad övertygelse, som bara finns där, i det kollektiva medvetandet, ofta så subtil att få människor kommer på tanken att ifrågasätta den. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck kvinnor att identifiera dessa övertygelser och ifrågasätta dem, uttala vad som sällan sagts, utmana och ifrågasätta dessa trossystem. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att det finns många mogna själar som valt att inkarnera i alla nationer runt världen i klart syfte att bringa dessa samhällen framåt. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att i varje nation, oavsett hur bakåtsträvande den tycks vara, finns några mycket modiga själar som inkarnerat där som kvinnor för att kunna växa upp i dessa förhållanden. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

Försegling 

I nam av JAG ÄR SOM JAG ÄR, accepterar jag att ärkeängeln Michael, Astrea och Shiva bildar en ogenomtränglig sköld runt mig själv och alla konstruktiva människor och förseglar oss från alla rädslobaserade energier i alla fyra oktaverna. Jag accepterar att Guds Ljus förtär och omvandlar alla rädslobaserade energier som utgör de mörka krafterna som arbetar mot kvinnors befrielse på Jorden!

3. Uppväck kvinnor för att ifrågasätta ofelbar sanning
(del 2) 

I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, i namn av Jesus Kristus, använder jag den auktoritet jag har såsom inkarnerad på Jorden, att be Moder Maria att förstärka min åkallan och att använda mina chakran att projicera uttalandena i denna invokation in i det kollektiva medvetandet samt väcka människor till det medvetande som kommer att befria både män och kvinnor från all psykisk och andlig träldom under de fallna varelserna. Uppväck människor till verkligheten att vi alla är andliga varelser och att vi med-skapar en ny framtid genom att arbeta med de uppstigna mästarna. Jag vill rikta särskild åkallan för…                            

[Gör din egen åkallan här] 

Del 1 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor att övervinna den kollektiva programmeringen i de emotionella, de mentala och identitetkropparna, så att kvinnor frigör sig från den och därigenom demonstrerar att det kan göras. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor att avancera till positioner där de kan börja utmana sina samhällen med nya idéer. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor i alla nationer att fullfölja vad de har i sina Gudomliga Planer. Hjälp dem bryta igenom det kollektiva motståndet i sina nationer. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck de mest andligt mogna kvinnorna att fullfölja den högsta potentialen de har i sina Gudomliga Planer, även att gå bortom vad de vågat föreställa sig innan de inkarnerade på Jorden. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck de människor som kan stämma in och emotta de högre idéerna för kvinnors befrielse, för mäns befrielse, och för likhet mellan könen. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck kvinnor att finna sätt att dela denna undervisning och att bli de pionjärer som kan göra det kommande årtiondet 2020-30 till ett verkligt steg framåt för att förbättra kvinnors situation på denna Planet. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck kvinnor att komma till den perfekta visionen att se det realistiska, praktiskt genomförbara målet för kvinnors frigörelse under detta årtionde. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck det stora antal mogna själar som valt att inkarnera i mindre utvecklade länder, att frambringa kvinnors frigörelse där. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck de mogna själar som valt att inkarnera i mer utvecklade länder, eller i de som ligger något däremellan, för att bringa dessa samhällen framåt. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

Del 2 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor i de länder som inte är så långt komna vad gäller kvinnors frigörelse, så att de kan komma ikapp under nästa årtionde och komma i närheten av de mest utvecklade länderna vad gäller likhet mellan könen och kvinnors frigörelse. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor som valt att inkarnera i de mer utvecklade nationerna, att bringa dessa nationer vidare framåt, mot ett högre medvetande om kvinnors frigörelse, ett högre medvetande om behovet av likhet mellan könen. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor att se vägar för att skapa rättslig likhet mellan könen så att lagar appliceras lika mellan män och kvinnor. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse hur man kan uppnå samma möjligheter på arbetsplatsen, samma lön för samma arbete och där kvinnor inte är hänvisade till vissa typer av arbete med mindre lön. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att jämlikhet inte nödvändigtvis betyder enformighet. Vad det betyder är ett paradigmskifte där vi kan se samma värde mellan män och kvinnor och att kvinnor har ett lika stort bidrag att ge till samhället. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck kvinnor för att inse att det är därför vi måste övervinna tanken att det finns en viss sanning från det förflutna som är en absolut uppenbarelse från Gud som bör definiera mäns och kvinnors roll och förhållandet mellan män och kvinnor. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att samhällen i det förflutna oftast hade en patriarkalisk mentalitet. De dominerades av män och hade redan då en viss attityd gentemot kvinnor. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att just dessa samhällen har gjort enorma teknologiska framsteg, så varför leva som om tiden stått stilla vad gäller synen på kvinnor och män och deras roller? 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse, att såsom teknologin har gått framåt, så behöver samhället gå framåt vad gäller synen på män och kvinnor. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

Del 3 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor att ifrågasätta, och eventuellt överge idén om att det någonsin skulle kunna finnas en /religiös/ skrift som är absolut, ofelbar sanning som står sig i alla tider. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att Bibeln, Koranen och Torah frambringades under en tid då människor såg livet genom en patriarkalisk, mansdominerad mentalitet. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att inte ens Gud Den Allsmäktige kunde föra fram en ultimat uppenbarelse eftersom människor aldrig skulle ha förmått acceptera den, då de var fångade i denna mansdominerad mentalitet. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att Gud inte hade kunnat befalla Moses eller Abraham att skapa likhet mellan könen. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att Jesus inte diskriminerade män och kvinnor. Detta är dock inte korrekt framfört i de kristna skrifterna eftersom de människor som skrev ner dem ännu var fångna i den mansdominerande mentalitet. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck den stora grupp av människor som är redo att stå upp emot, och medvetet släppa, föreställningen att vi inte kan ifrågasätta en skrift som nedtecknades för århundraden eller årtusenden sedan, eftersom den på något sätt var given av Gud och att den därför måste vara ofelbar. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att även om Gud är ofelbar, så är inte människor som emottar en uppenbarelse ofelbara. Det har aldrig funnits, kommer aldrig att finnas, någon absolut uppenbarelse på denna Planet. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att se den progressiva uppenbarelsens verklighet, och att de uppstigna mästarna har mycket mera att ge än vad som är möjligt att tas emot idag. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att på grund av det kollektiva medvetandet har det aldrig funnits en tid på Jorden där perfekt progressiv uppenbarelse kunnat ges. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

Del 4 

1. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att de som manipulerar mänskligheten har blandat samman idéerna om uppenbarelse och Gudomlig skrift med idén om ofelbarhet. De vill få människor att tro att det inte kan finnas några fel i skrifterna för detta stänger dörren till progressiv uppenbarelse. 

O saliga Maria, Moder min,
ingen kärlek större finns, än din,
då vi är ett i hjärta och sinne,
min plats i himmelsk hierarki jag finner. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

2. Moder Maria, uppväck kvinnor ur tron att om något ytterligare sagts efter att de kristna skrifterna nedtecknades, så kunde det betyda att skrifterna inte var ofelbara och att det måste finnas fel i dem. 

Från himlen till jorden jag kom,
då jag är i min mänskliga form,
Helig auktoritet jag bär,
ber dig befria denna sfär. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

3. Moder Maria, uppväck kvinnor från behovet av säkerheten, som får dem att tro att de har ett ofelbart trossystem, och bara de tror på det systemet och följer dess regler, garanteras de frälsning efter denna livstid. 

Guds heliga namn befalla,
din Moderslåga anamma,
tills all rädsla brunnit har,
harmonin på nytt du upptar. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

4. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att människor som inte är villiga att ge upp denna tro, blir fanatiker på grund av sin outhärdliga rädsla. 

Ditt heliga namn jag härmed lovordar,
kollektivt medvetande du befordrar,
ej mer av tvivel, skam och räddhåga,
förtär det i Modersflammans låga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

5. Moder Maria, uppväck människor som i tidigare liv har vuxit upp i ett av dessa ofelbara trossystem och som direkt har upplevt att löftet om en yttre frälsning är falskt. 

Allt mörker från Jorden töm,
ditt Ljus går fram som en mäktig ström,
mörkrets makter kan ej längre kriga,
mot spiralen som bara uppåt kan stiga. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

6. Moder Maria, uppväck människor till ett genombrott på medveten nivå och ta in i sin medvetna medvetenhet vad de redan vet i sina högre mentala- och identitets kroppar. Hjälp dem övervinna rädslan i den emotionella kroppen, som blockerar dessa insikter att tränga igenom till det fysiska sinnet. 

Alla naturens andar under press,
du välsignar, och helar från mänsklig stress,
naturens ande nu är fri,
att iscensätta Himmelsk regi. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

7. Moder Maria, uppväck människor till insikten att vi inte längre behöver tro att en skrift är ofelbar. Vi kan vara öppna för nya idéer. Vi kan vara öppna för möjligheten att vi inte längre behöver behandla kvinnor i vårt samhälle på det sätt de behandlats i det förflutna. 

Jag höjer min röst och markerar,
ett stopp för krig jag kommenderar,
ej mer skall av krigande Jorden ödas,
en Gyllene Era ska nu födas. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

8. Moder Maria, uppväck kvinnor att inse att vi inte behöver, i detta moderna samhälle, behandla kvinnor på det sätt de behandlades för tusentals år sedan. Jag gör åkallan för att denna insikt ska bryta igenom under det kommande årtiondet. 

När Moder Jord en gång är fri,
katastrofernas tid är förbi,
Din Moders Ljus är så intensivt,
det gör materien långt mindre massiv. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

9. Moder Maria, uppväck kvinnor att se att män är mera benägna att bli offer för dessa absolutistiska övertygelsesystem och den episka mentaliteten. Därför är det kvinnor som har den största potentialen att bli pionjärer för detta genombrott där samhällen kommer att börja överge denna absolutistiska aspekt av den episka mentaliteten. 

I Moderns Ljus, Jorden ser sin rena källa,
den uppgående spiralen ska nu gälla,
blomstring är nu vår norm,
Guds vision förverkligad, som form. 

O Moder Maria, generera,
sången som accelererar,
Jorden till en högre era,
det gnistrar nu om all materia.
 

Försegling 

I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängeln Mikael, Astrea och Shiva, omsluter mig samt alla konstruktiva människor i en ogenomtränglig sköld, som skyddar oss från all rädslobaserad energi i alla fyra oktaver. Jag accepterar att Guds Ljus upphäver och transformerar all rädslobaserad energi som skapar de mörka krafter som motarbetar kvinnors frigörelse på Jorden.

4. De okända krafterna bakom undertryckandet av kvinnor
(Under förberedelse)

5. Åkallan om medvetande om dolda krafter
(Del 1)

I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, i namn avJesus Kristus, använder jag den auktoritet jag har såsom inkarnerad på Jorden, till att mana Portia att förstärka min åkallan och att använda mina chakran att projicerauttalandenai denna invokation in i det kollektiva medvetandet samt väcka människor till det medvetande som kommer att befria både män och kvinnor från all psykologisk och andlig träldom under de fallna varelserna. äck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi med-skapar en ny framtid genom att arbeta med de Uppstigna Mästarna. Jag vill särskild rikta åkallan för…

[Gör här din egen åkallan]

Del 1

1. Älskade Portia, väck kvinnor till medvetandet att mänskligheten är fångad i perspektivet av att vara mycket fokuserade på sig själva, sina tankar, känslor och upplevelser, och att det inte existerar någonting bortom denna nuvarande nivå av medvetande.

O Portia, till din stilla retreat,
Moderns Kärlek för mig dit.
Alla prov jag nu klarar,
gamla mönster ej mer bevarar

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

2. Älskade Portia, väck kvinnor att se att vi är fångade i en oförmåga att medge att det existerar ett högre tillstånd av medvetande än det vi har just nu – och att det existerrarett högre perspektiv på allting.

O Portia, Rättvisan du är,
Den Kosmiska Ärans Flamma högt du bär
Ej längre jag det spelet när,
Att söka förbli den jag är.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

3. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att detta narcissistiska medvetandetillstånd får oss att projicera - baserat på vårt nuvarande medvetandetillstånd - bortom oss själva och vår omedelbara omgivning.

O Portia, i kosmiskt flöde,
i enhet med dig, jag formar mitt öde.
Jag är bägaren på vår Jord
för kosmisk rättvisa du fyller vårt bord.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

4. Älskade Portia, väck kvinnor att se att mänskliga varelser är fångade i tanken att vi kan se på nuvarande omständigheter på Jorden, och att vi baserat på dessa omständigheter, kan projicera vad verkligheten är bortom världen, hur universum fungerar, hur den andliga dimensionen är.

O Portia, kosmisk balans du bringar
evigt hopp och mitt hjärta till sång.
I skydd av din Moders vinge,
jag är ett med allt du bringar fram.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

5. Älskade Portia, väck kvinnor att se att vi tänker att detvi observerar på Jorden har någon verklighet i sig, och att det därför kan säga något om hela världsalltet, och att det är en absolut, universell, evig sanning.

O Portia, kom med Moderns Låga,
att fria mig från mörkrets plåga.
Din Kärleksflammas för alltid värmer,
nu med Saint Germain jag kommer närmre.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

6. Älskade Portia, väck kvinnor till möjligheten att vårt medvetande kan vara felaktigt, kan vara begränsat, färgat, kan vara subjektivt, att det kan vara totalt i strid med verkligheten.

O Portia i ditt gudomliga mästerskap,
jag känner transformerad kemi.
I ditt verklighetslandskap,
Jag finner den gyllene alkemin.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

7. Älskade Portia, väck kvinnor att se, att Jordens folk är fångade i en sluten cirkel. De befinner sig i ett mycket begränsat medvetandetillstånd, men de förmår inte inse denna begränsning, och därför tror de att de kan känna igen absolut sanning.

O Portia, i den kosmiska strömmen,
Jag väcks ur mänskliga drömmen.
När jag nu tar bjälken ur mitt öga.
jag tjänar min plats i kosmos det höga.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

8. Älskade Portia, väck kvinnorna till insikten att människor tror att baserat på vad de kan se, eller på vad de har i sina sinnen, kan de projicera den absoluta sanningen om Gud, hela världsalltet, naturens lagar eller politiska och historiska nödvändigheter.

O Portia, kommen från fjärran
du är en kosmisk avatar.
Så oändlig din repertoar,
en ledande stjärna för Jorden vi har.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

9. Älskade Portia, jag åkallar dig att splittra detta falska mönster! Splittra, splittra, splittra, splittra, splittra, splittra, splittra, splittra detta mönster i identitets-, mentalaoch emotionella oktaverna!

O Portia, jag är tillfreds,
som kosmiskt instrument.
Jag kom till Jorden ner,
att bringa hennes himmelska advent.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

Del 2

1. Älskade Portia, splittra mönstret så att det skapas en möjlighet för människor att se bortom det, så att slöjan framför deras ögon faller, så att de ser hur begränsat, hur meningslöst, hur verklighetsfrämmande detta synsätt verkligen är.

O Portia, till din stilla retreat,
Moderns Kärlek för mig dit.
Alla prov jag nu klarar,
gamla mönster ej mer bevara.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

2. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten att vi lever på en liten planet, liknande ett sandkorn på en oändlig strand. Detta lilla sandkorn, och hur allt är på det, kan inte säga oss något om totaliteten av världsalltet, eller vad som finns bortom världsalltet, nämligen Skaparen själv.

O Portia, Rättvisan du är,
Den Kosmiska Ärans Flamma högt du bär
Ej längre jag det spelet när,
Att söka förbli den jag är.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

3. Älskade Portia, befria kvinnor från illusionen att vi kan sitta här på denna Planetoch se hur begränsad den är, och att vi kan tro att det kan säga oss något om världsalltet, eller om Gud, eller om den andliga dimensionen.

O Portia, i ditt kosmiska flow,
iO Portia, i kosmiskt flöde,
i enhet med dig, jag formar mitt öde.
Jag är bägaren på vår Jord
för kosmisk rättvisa du fyller vårt bord.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

4. Älskade Portia, väck kvinnor att förstå att när vi ser hur kvinnor behandlas illa överallt på Planeten, kan vi inte tillåta oss själva att tycka det är naturligt, att detta är det högsta tillståndet man kan finna var som helsti universum.

O Portia, kosmisk balans du bringar
evigt hopp och mitt hjärta till sång.
I skydd av din Moders vinge,
jag är ett med allt du bringar fram.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

5. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att denna planet inte är en avancerad planet. När vi ser hur kvinnor behandlas överallt, kan vi inte tro på att det är en avancerad planet. Därför kan inte en primitiv planet som denna säga oss något om resten av världsalltet.

O Portia, kom med Moderns Låga,
att fria mig från mörkrets plåga.
Din Kärleksflammas för alltid värmer,
nu med Saint Germain jag kommer närmre.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

6. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att detta är ett obalanserat medvetandetillstånd. Det är helt ur samklang med verkligheten.

O Portia i ditt gudomliga mästerskap,
jag känner transformerad kemi.
I ditt verklighetslandskap,
Jag finner den gyllene alkemin.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

7. Älskade Portia, hjälp kvinnor inse att orsaken till varför vi har de nuvarande förhållandena på Jorden är att vi kollektivt har valt att träda in i en viss medvetandenivå.

O Portia, i den kosmiska strömmen,
Jag väcks ur mänskliga drömmen.
När jag nu tar bjälken ur mitt öga.
jag tjänar min plats i kosmos det höga.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

8. Älskade Portia, hjälp kvinnor se att de nuvarande förhållandena, inklusive diskrimineringen av kvinnor, helt enkelt är fysiska uttryck för detta medvetandetillstånd.

O Portia, kommen från fjärran
du är en kosmisk avatar.
Så oändlig din repertoar,
en ledande stjärna för Jorden vi har.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

9. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att vi behöver höja det kollektiva och individuella medvetandet, så att åtminstone en kritisk massa av människor kan välja att stiga upp till en nivå där dessa manifestationer kan avlägsnas från Jorden. 

O Portia, jag är tillfreds,
som kosmiskt instrument.
Jag kom till Jorden ner,
att bringa hennes himmelska advent.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

Del 3

1. Älskade Portia, väck kvinnor att se att på jorden har den fria viljan tillåtits spela ut sig själv i mycket extrem grad. Det är därför planeten inneslutits i denna dimma, ochdet kollektiva medvetandet befinner sig i denna bubbla, där ingen kan se klart.

O Portia, till din stilla retreat,
Moderns Kärlek för mig dit.
Alla prov jag nu klarar,
gamla mönster ej mer bevarar.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

2. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att vi inte kan se bortom vårt medvetande, och att vi tror att vad vi kan se har någon universell, absolut sannng och verklighet. Det är ett missförstånd, en total illusion!

O Portia, Rättvisan du är,
Den Kosmiska Ärans Flamma högt du bär
Ej längre jag det spelet när,
Att söka förbli den jag är.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

3. Älskade Portia, splittra, splittra, splittra denna illusion i identitetsoktaven! Splittra, splittra, splittra denna illusion i den mentala oktaven! Splittra, splittra, splittra denna illusion i den emotionella oktaven! Splittra, splittra, splittra denna illusion i den fysiska oktaven!

O Portia, i kosmiskt flöde,
i enhet med dig, jag formar mitt öde.
Jag är bägaren på vår Jord
för kosmisk rättvisa du fyller vårt bord.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

4. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att vi mänskliga varelser är i ett sådant begränsat medvetandetillstånd att vi inte kan känna igen en högre verklighet eller högre sanning.

O Portia, kosmisk balans du bringar
evigt hopp och mitt hjärta till sång.
I skydd av din Moders vinge,
jag är ett med allt du bringar fram.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

5. Älskade Portia, väck kvinnor att se det meningslösa i diskussionen om vad som är sant, och verkligt. Det baserar sig på antagandet att det måste finnas något på Jorden som är sant, i en fulländad bemärkelse, något som är ofelbart, sprunget ur en högre källa.

O Portia, kom med Moderns Låga,
att fria mig från mörkrets plåga.
Din Kärleksflammas för alltid värmer,
nu med Saint Germain jag kommer närmre.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

6. Älskade Portia, väck kvinnor till insikt att detta är en total illusion! Det finns ingen absolut sanning någonstans på Jorden eftersom det kollektiva medvetandet är för begränsat.

O Portia i ditt gudomliga mästerskap,
jag känner transformerad kemi.
I ditt verklighetslandskap,
Jag finner den gyllene alkemin.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

7. Älskade Portia, hjälp kvinnor se, att det inte handlar om att bestämma vilken av de befintliga sanningarna som är den absoluta anningen. Det handlar inte om skapa en ny lära som är den absoluta sanningen.

O Portia, i den kosmiska strömmen,
Jag väcks ur mänskliga drömmen.
När jag nu tar bjälken ur mitt öga.
jag tjänar min plats i kosmos det höga.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

8. Älskade Portia, hjälp kvinnor sinse, att vad det handlar om är att se att nyckeln till att förbättra tillståndet är att höja medvetandet, och att detta sker genom flera steg. Det är en mycket lång väg att gå innan det kollektiva medvetandet kommer till en nivå där en högre sanning kan bryta igenom.

O Portia, kommen från fjärran
du är en kosmisk avatar.
Så oändlig din repertoar,
en ledande stjärna för Jorden vi har.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

9. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att det i den nuvarande nivån av kollektivt medvetande inte är möjligt för människor att upptäcka en absolut sanning. Det är inte möjligt att frambringaen absolut sanning på Jorden.

O Portia, jag är tillfreds,
som kosmiskt instrument.
Jag kom till Jorden ner,
att bringa hennes himmelska advent.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

Del 4

1. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att vad vi kan känna igen i denna stund, vad vi kan begripa, och förstå, begränsas endast av vårt nuvarande medvetandetillstånd.

O Portia, till din stilla retreat,
Moderns Kärlek för mig dit.
Alla prov jag nu klarar,
gamla mönster ej mer bevarar.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

2. Älskade Portia, väck kvinnor till insikt att många människor tror de kan skapa en [mental] bild av Gud, och att när de sedan projicerar den bilden, har den en inverkan på Gud eller på verkligheten. Det är en ren illusion.

O Portia, Rättvisan du är,
Den Kosmiska Ärans Flamma högt du bär
Ej längre jag det spelet när,
Att söka förbli den jag är.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

3. Älskade Portia, hjälp kvinnor att se, att projicering av en bild, en idol, visst har en verkan, men att den primärt har effekt på vårt eget medvetandetillstånd.

O Portia, i kosmiskt flöde,
i enhet med dig, jag formar mitt öde.
Jag är bägaren på vår Jord
för kosmisk rättvisa du fyller vårt bord.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

4. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att så snart vi skapar en bild i våra sinnen, som vi tror representerar någon absolut sanning, och projicerar ut den bilden, stänger vi våra sinnen för en högre förståelse, en rikare upplevelse.

O Portia, kosmisk balans du bringar
evigt hopp och mitt hjärta till sång.
I skydd av din Moders vinge,
jag är ett med allt du bringar fram.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

5. Älskade Portia, hjälp kvinnor att inse, att den illusion - som sedan mycket lång tid tillbaka har hängt över denna planet, och som förstärkts av många nationer, som blivit mycket intellektuella och linjärt tänkande - göratt vi tror att vikan förstå verkligheten.

O Portia, kom med Moderns Låga,
att fria mig från mörkrets plåga.
Din Kärleksflammas för alltid värmer,
nu med Saint Germain jag kommer närmre.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

6. Älskade Portia, hjälp kvinnor att inse,att det finns saker vi kan förstå. Vi kan förstå saker i vår egen omgivning, men det bestäms av vår nivå av medvetande.

O Portia i ditt gudomliga mästerskap,
jag känner transformerad kemi.
I ditt verklighetslandskap,
Jag finner den gyllene alkemin.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

7. Älskade Portia, hjälp kvinnor att inse att det som ligger bortom det jordiska, vår omedelbara omgivning, kan vi inte förstå fullt ut. Vi kan uppfatta det, vi kan uppleva det, men vi kan inte förstå det.

O Portia, i den kosmiska strömmen,
Jag väcks ur mänskliga drömmen.
När jag nu tar bjälken ur mitt öga.
jag tjänar min plats i kosmos det höga.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

8. Älskade Portia, väck kvinnor till insikt att det vi kan förstå med våra sinnen, inbegriper en fundamental dualitet mellan den som vet och det vetbara, mellan subjektet som försöker veta, och objektet som det försöker veta något om.

O Portia, kommen från fjärran
du är en kosmisk avatar.
Så oändlig din repertoar,
en ledande stjärna för Jorden vi har.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

9. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att det finns en fundamental subjekt-objekt-dualismsom alltid existerar i det mentala sinnet. Vi kan inte nå bortom det med våra fyra lägre oktaver.

O Portia, jag är tillfreds,
som kosmiskt instrument.
Jag kom till Jorden ner,
att bringa hennes himmelska advent.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

Försegling

I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängeln Mikael, Elohim Astrea och Shiva omsluter mig samt alla konstruktiva människor i en ogenomtränglig sköld, som skyddar oss från all rädslobaserad energi i alla fyra oktaver. Jag accepterar att Guds Ljus upphäver och transformerar all rädslobaserad energi som skapat de mörka krafter som motarbetat kvinnors frigörelse på Jorden.

6. Åkallan om medvetande om dolda krafter
(Del 2)

I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, i namn avJesus Kristus, använder jag den auktoritet jag har såsom inkarnerad på Jorden,till att mana Portia att förstärka min åkallan och att använda mina chakran att projicera uttalandena i denna invokation in i det kollektiva medvetandet samt väcka människor till det medvetande som kommer att befria både män och kvinnor från all psykologisk och andlig träldom under de fallna varelserna. Väck människor till verkligheten att vi är andliga varelser och att vi med-skapar en ny framtid genom att arbeta med de Uppstigna Mästarna. Jag vill särskild rikta åkallan för…

[Gör här din egen åkallan]

Del 1.

1. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att när vi ser oss själva som subjekt, så observerar vi och förstår påavstånd. Detta kan aldrig ge oss en full upplevelse av Sanning.

O Portia, till din stilla retreat,
Moderns Kärlek för mig dit.
Alla prov jag nu klarar,
gamla mönster ej mer bevarar.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

2. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att det finns en kärna i vårt väsen, och att den ger oss möjlighet att stiga utanför vårt nuvarande sinnestillstånd, vår nuvarande uppfattningsförmåga, våra fyra lägre kroppar. Vi kan förnimma en verklighet som ligger bortom detta, och det är så vi kan uppfatta, uppleva Sanning.

O Portia, Rättvisan du är,
Den Kosmiska Ärans Flamma högt du bär
Ej längre jag det spelet när,
Att söka förbli den jag är.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

3. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikt att vi upplever Sanning när subjekt-objekt-dualismensätts ur spel. Vi upplever enhet mellan den som vet och det vetbara. Det är så vi kan uppleva en verklighet.

O Portia, i kosmiskt flöde,
i enhet med dig, jag formar mitt öde.
Jag är bägaren på vår Jord
för kosmisk rättvisa du fyller vårt bord.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

4. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att vi inte kan beskriva vår upplevelse genom att använda ord och koncept som tillhör vårt normala medvetandetillstånd. Vi fjärmar oss från upplevelsen, och all beskrivning blir mindre än upplevelsen.

O Portia, kosmisk balans du bringar
evigt hopp och mitt hjärta till sång.
I skydd av din Moders vinge,
jag är ett med allt du bringar fram.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

5. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att vi inte kan frigöra kvinnorna utan att utmana idén om att det finns någon absolut skrift från det förflutna, eller någon naturbetingad nödvändighet, som definierar vad som är en man och vad som är en kvinna.

O Portia, kom med Moderns Låga,
att fria mig från mörkrets plåga.
Din Kärleksflammas för alltid värmer,
nu med Saint Germain jag kommer närmre.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

6. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att det inte finns något sätt att utmana förtrycket av kvinnor utan att inse att vi inte kan förstå verkligheten med vårt sinne, utan bara genom att stiga utanför sinnet.

O Portia i ditt gudomliga mästerskap,
jag känner transformerad kemi.
I ditt verklighetslandskap,
Jag finner den gyllene alkemin.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

7. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att kvinnor är mycket mera öppna för dessa idéer än män, och att kvinnor är de som mest troligt bär fram dem, och blir öppna dörrar för att transformera denna livssyn.

O Portia, i den kosmiska strömmen,
Jag väcks ur mänskliga drömmen.
När jag nu tar bjälken ur mitt öga.
jag tjänar min plats i kosmos det höga.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

8. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att när män tillåter sig själva att bli instrument för omänskliga dåd mot kvinnor, är det för att männen inte tänker, de är inte medvetna. De är inte uppmärksamma.

O Portia, kommen från fjärran
du är en kosmisk avatar.
Så oändlig din repertoar,
en ledande stjärna för Jorden vi har.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

9. Älskade Portia, hjälp kvinnor att inse att deras sinnen tagits över av något. När män förtrycker kvinnor, är det inte en mänsklig varelse som gör detta, åtminstoneinte en mänsklig varelse som är medveten, som har känslor, som hyser kärlek till livet.

O Portia, jag är tillfreds,
som kosmiskt instrument.
Jag kom till Jorden ner,
att bringa hennes himmelska advent.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

Del 2

1. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att det finns kollektiva varelser, kollektiva bestar, energivarelser som skapats av all den energi, och all uppmärksamhet som människor matat in i det kollektiva, under en lång tidsrymd.

O Portia, till din stilla retreat,
Moderns Kärlek för mig dit.
Alla prov jag nu klarar,
gamla mönster ej mer bevarar.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

2. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att alkohol har använts under mycket lång tid på denna Planet, och att när någon är berusad är personen inte där. Vad som är där är alkoholentiteten som tagit över personens sinne.

O Portia, Rättvisan du är,
Den Kosmiska Ärans Flamma högt du bär
Ej längre jag det spelet när,
Att söka förbli den jag är.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

3. Älskade Portia, väck kvinnor att inse, att det finns dolda krafter som kan ta över människors sinnen, och att män är mer benägna att tas över av dessa energetiska varelser, än kvinnor.

O Portia, i kosmiskt flöde,
i enhet med dig, jag formar mitt öde.
Jag är bägaren på vår Jord
för kosmisk rättvisa du fyller vårt bord.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

4. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att om vi ska kunna befria samhället från detta, är kvinnor de som har den största potentialen att göra det, att bli medvetna om existensen av dessa entiteter.

O Portia, kosmisk balans du bringar
evigt hopp och mitt hjärta till sång.
I skydd av din Moders vinge,
jag är ett med allt du bringar fram.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

5. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att vi behöver förklara detta vetenskapligt, genom psykologi och alternativa läror. Vi behöver förstå vad som tar över våra mäns sinnen, när de förtrycker oss

O Portia, kom med Moderns Låga,
att fria mig från mörkrets plåga.
Din Kärleksflammas för alltid värmer,
nu med Saint Germain jag kommer närmre.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

6. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att vi behöver förstå vad som tar över sinnena hos våra systrar som har blivit förtryckta, som lever i begränsning, som inte tror de förtjänar ett bättre liv, som tror de bara kan ha ett visst liv, där de är beroende av denne man, som förtrycker dem.

O Portia i ditt gudomliga mästerskap,
jag känner transformerad kemi.
I ditt verklighetslandskap,
Jag finner den gyllene alkemin.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

7. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att vi behöver förstå vad som får en kvinna att tro att eftersom hon blivit manipulerad eller tvingad in i denna situation, måste hon uthärda den för resten av livet, och kan inte föreställa sig en väg ut ur den.

O Portia, i den kosmiska strömmen,
Jag väcks ur mänskliga drömmen.
När jag nu tar bjälken ur mitt öga.
jag tjänar min plats i kosmos det höga.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

8. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att det finns vissa narcissistiska män som försöker manipulera andra för egna syften, ofta för att få makt.

O Portia, kommen från fjärran
du är en kosmisk avatar.
Så oändlig din repertoar,
en ledande stjärna för Jorden vi har.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

9. Älskade Portia, väck kvinnor till frågan varför Katolska Kyrkan har förtryckt kvinnor i sjutton århundraden, utan att visa några tecken på förändring av den attityden.

O Portia, jag är tillfreds,
som kosmiskt instrument.
Jag kom till Jorden ner,
att bringa hennes himmelska advent.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

Del 3

1. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att det finns vissa inkarnerade män som förespråkar denna typ av kvinnoförtryck, men att vi inte kan förklara det enbart genom att studera inkarnerade män.

O Portia, till din stilla retreat,
Moderns Kärlek för mig dit.
Alla prov jag nu klarar,
gamla mönster ej mer bevarar.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

2. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att när en man dricker och börjar misshandla sin fru, är denna alkohol-entitet egentligen inte en tänkande entitet. Den har ingen riktig tanke. Den saknar sofistikerad, resonerande kraft. Den vill bara få män att dricka eller bli våldsamma.

O Portia, Rättvisan du är,
Den Kosmiska Ärans Flamma högt du bär
Ej längre jag det spelet när,
Att söka förbli den jag är.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

3. Älskade Portia, väck kvinnortill insikten att bakom kvinnoförtryck finns en serie sofistikerade idéer som genereras av en komplex resonerande process. Vi måste fråga oss vad för slags sinne som är kapabelt att komma upp med idéer som dessa?

O Portia, i kosmiskt flöde,
i enhet med dig, jag formar mitt öde.
Jag är bägaren på vår Jord
för kosmisk rättvisa du fyller vårt bord.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

4. Älskade Portia, väck kvinnortill insikten att det finns vissa narcissistiska entiteter, inte nödvändigtvis i kroppslig form, men som existerar i de högre oktaverna -identitets- och metaloktaven. Därifrån kan de manipulera mänskliga varelser.

O Portia, kosmisk balans du bringar
evigt hopp och mitt hjärta till sång.
I skydd av din Moders vinge,
jag är ett med allt du bringar fram.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

5. Älskade Portia, väck kvinnortill insikten att det är dessa varelser som genererat alla de idéer som definierats eller erkänts som den absoluta sanningen.

O Portia, kom med Moderns Låga,
att fria mig från mörkrets plåga.
Din Kärleksflammas för alltid värmer,
nu med Saint Germain jag kommer närmre.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

6. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten att dessa narcissistiska varelser har en ännu starkare subjekt-objekt-dualismän de flesta människor.

O Portia i ditt gudomliga mästerskap,
jag känner transformerad kemi.
I ditt verklighetslandskap,
Jag finner den gyllene alkemin.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

7. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten att sådana varelser har skapat en avbild av Gud, som ett kraftfullt vapen att manipulera mänskliga varelser.

O Portia, i den kosmiska strömmen,
Jag väcks ur mänskliga drömmen.
När jag nu tar bjälken ur mitt öga.
jag tjänar min plats i kosmos det höga.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

8. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten att dessa varelser är fångade i en sluten krets i sina egna sinnen, och de förmår inte se dess overklighet.

O Portia, kommen från fjärran
du är en kosmisk avatar.
Så oändlig din repertoar,
en ledande stjärna för Jorden vi har.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

9. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att dessa narcissistiska varelser fattade beslutet att de skulle göra mannen till det överlägsna könet, och kvinnan till det underlägsna könet. Det betyder att det sett från ett visst perspektiv är en fördel att vara man på Jorden.

O Portia, jag är tillfreds,
som kosmiskt instrument.
Jag kom till Jorden ner,
att bringa hennes himmelska advent.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

Del 4

1. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten att i många samhällen är kvinnorna männens tjänare och t o m männens slavar. De gör allt arbete och de uppfostrar barnen.

O Portia, till din stilla retreat,
Moderns Kärlek för mig dit.
Alla prov jag nu klarar,
gamla mönster ej mer bevarar.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

2. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att det är mindre troligt att männen tar upp denna fråga. Män är inte de som kan befria Planeten från denna attityd.

O Portia, Rättvisan du är,
Den Kosmiska Ärans Flamma högt du bär
Ej längre jag det spelet när,
Att söka förbli den jag är.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

3. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten att kvinnor är de som är i den mottagade änden av synsättet att männen är överlägsna. Vi, kvinnornaär de som har hållits tillbaka. Vi är de som har tryckts ner och begränsats.

O Portia, i kosmiskt flöde,
i enhet med dig, jag formar mitt öde.
Jag är bägaren på vår Jord
för kosmisk rättvisa du fyller vårt bord.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

4. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att kvinnor har en stark drivkraft att befria sig från denna manipulation. Det är nu en större möjlighetför kvinnor att kunna bli förelöpare i att befria Planeten från detta förtryck, och det är något som de narcissistiska varelserna inte kan hantera.

O Portia, kosmisk balans du bringar
evigt hopp och mitt hjärta till sång.
I skydd av din Moders vinge,
jag är ett med allt du bringar fram.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

5. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten att det kön som är förtryckt har en starkare drivkraft att befria sig självt från förtryck, och att kvinnorna därför är mera benägna att öppna sina sinnen att genomskåda manipulation och de narcissistiska varelsernas mönster, och sevilka lögner de bygger på.

O Portia, kom med Moderns Låga,
att fria mig från mörkrets plåga.
Din Kärleksflammas för alltid värmer,
nu med Saint Germain jag kommer närmre.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

6. Älskade Portia, väck kvinnor att upptäcka att de narcissistiska varelserna gjort vissa val. De har skapat vissa idéer som tryckt ner kvinnor och upphöjt män.

O Portia i ditt gudomliga mästerskap,
jag känner transformerad kemi.
I ditt verklighetslandskap,
Jag finner den gyllene alkemin.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

7. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten att en lång tidsperiod har förflutit där varken män eller kvinnor någonsin har ifrågasatt detta. Men på grund av de förändrade /kosmiska/ cyklerna kommer den här tiden att ta slut. Denna cykel närmar sig sitt slut

O Portia, i den kosmiska strömmen,
Jag väcks ur mänskliga drömmen.
När jag nu tar bjälken ur mitt öga.
jag tjänar min plats i kosmos det höga.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

8. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten att vi nu har nått en punkt där de kosmiska hjulen nu har roterat ett snäpp, och frambringaren befrielse för kvinnan.

O Portia, kommen från fjärran
du är en kosmisk avatar.
Så oändlig din repertoar,
en ledande stjärna för Jorden vi har.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

9. Älskade Portia, väck kvinnor till insikten att även om de narcissistiska varelserna kommer att göra allt de kan för att hindra kvinnorna att vakna upp, kan de inte hindra oss att fatta beslutet att väcka oss själva, och anammanya idéer, och befria oss från detta förtryck.

O Portia, jag är tillfreds,
som kosmiskt instrument.
Jag kom till Jorden ner,
att bringa hennes himmelska advent.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

Del 5.

1. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten att när kvinnor fattat beslutet om ändring, kan de narcissistiska varelserna inte göra något för att stoppa den. De kan försöka skjuta på dengenom att hålla kvinnorna okunniga, hålla dem passiva, hålla dem borta från kunskapen och viljan att befria sig själva.

O Portia, till din stilla retreat,
Moderns Kärlek för mig dit.
Alla prov jag nu klarar,
gamla mönster ej mer bevarar.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

2. Älskade Portia, väck kvinnor till upptäckten att när kvinnorna väl har börjat komma till självinsikt, och börjar fatta de högre, mer medvetna besluten att skapa förändring i samhället, kommer de narcissistiska varelserna inte kunna stoppa det.

O Portia, Rättvisan du är,
Den Kosmiska Ärans Flamma högt du bär
Ej längre jag det spelet när,
Att söka förbli den jag är.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

3. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten att det inte finns något de narcissistiska varelserna kan göra för att stoppa den rörelse som är kvinnornas frigörelse. Det finns ingen väg tillbaka nu.

O Portia, i kosmiskt flöde,
i enhet med dig, jag formar mitt öde.
Jag är bägaren på vår Jord
för kosmisk rättvisa du fyller vårt bord.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

4. Älskade Portia, väck kvinnor till att göra åkallan, och väcka än flera kvinnor, så att snöbollen hålls i rullning, växer, drar med sig alltfler kvinnor i att bli del i denna förenade rörelse.

O Portia, kosmisk balans du bringar
evigt hopp och mitt hjärta till sång.
I skydd av din Moders vinge,
jag är ett med allt du bringar fram.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

5. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten: ”Vi kommer inte längre att tolerera kvinnoförtryck på denna Planet, eftersom vi hävdar denna Planet som vår”.

O Portia, kom med Moderns Låga,
att fria mig från mörkrets plåga.
Din Kärleksflammas för alltid värmer,
nu med Saint Germain jag kommer närmre.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

6. Älskade Portia, hjälp kvinnor till insikten att när detta vinner gehör, finns inget de narcissistiska varelserna kan göra för att motverka det. De kan inte stoppa det. De kan inte dölja det. De måste helt enkelt se på medan de förlorar dominansen över denna Planet.

O Portia i ditt gudomliga mästerskap,
jag känner transformerad kemi.
I ditt verklighetslandskap,
Jag finner den gyllene alkemin.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

7. Älskade Portia, hjälp kvinnoratt överge dessa mansdominerade samhällen som inte kommer att förbli mansdominerade utan som kommer bli alltmer balanserade.

O Portia, i den kosmiska strömmen,
Jag väcks ur mänskliga drömmen.
När jag nu tar bjälken ur mitt öga.
jag tjänar min plats i kosmos det höga.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

8. Älskade Portia, väck kvinnor att se bortom de extrema feministernas dröm om att själva kunna ha den makt som männen haft så länge.

O Portia, kommen från fjärran
du är en kosmisk avatar.
Så oändlig din repertoar,
en ledande stjärna för Jorden vi har.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

9. Älskade Portia, väck kvinnor att inse att eftersom undertrzckandet av kvinnor har drivits av de narcicissistiska varelserna, drivs också den extrema feministiska rörelsen och dess försök att häja kvinnor till att ha samma makt som män, av sådana varelser.

O Portia, jag är tillfreds,
som kosmiskt instrument.
Jag kom till Jorden ner,
att bringa hennes himmelska advent.

O Portia, Möjlighetens Gudinna,
jag är bortom dualismens hinna.
När jag i mitt inre fokus är,
jag växer och blir dig evigt när.

Försegling

I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, accepterar jag att Ärkeängeln Mikael, Elohim Astrea och Shiva omsluter mig samt alla konstruktiva människor i en ogenomtränglig sköld, som skyddar oss från all rädslobaserad energi i alla fyra oktaver. Jag accepterar att Guds Ljus upphäver och transformerar all rädslobaserad energi som skapat de mörka krafter som motarbetat kvinnors frigörelse på Jorden. 

8. Du skapades inte som en man eller en kvinna
(Det och följande kapitel är under förberedelse)


Resterande invokationer från boken i oredigerade skick

 8. Invoking freedom from all predefined roles (Part 1)

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Omega to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

[Make your own calls here.]

                       Part 1

                       1. Omega, awaken women to see that the Creator’s Being is beyond all form, but we live in a world of form and everything in this world has form.

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       2. Omega, awaken women to see that thoughts and feelings are also forms. Even a subtle sense of identity has a form, any image we might have of God also has form but the real Creator is beyond form.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       3. Omega, awaken women to see that there are no words, there are no forms, there are no images that could capture the Creator’s Being. The Creator has no form, is beyond form, has transcended form, is transcendent of form.

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       4. Omega, awaken women to see that we need to transcend our attachment to form and go into the full purity and neutralness of the Conscious You, in order to experience the Creator’s Being.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

5. Omega, awaken women to see that while the Creator is the originator of the world of form, the Creator itself is beyond its creation. Nothing we can grasp or experience on earth can be used to reason backwards and say this tells me something about the Creator.

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

                       6. Omega, awaken women to see that if we try to do this, we go into the linear mind that is a subject, which is attempting to understand an object.

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       7. Omega, awaken women to see that if we go into this mind and attempt to comprehend God, we cannot comprehend God, we can only understand an idol, an image of God and it can never be God, it can only be an idol.

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       8. Omega, awaken women to see that an image is not in alignment with reality but if we think it is in alignment with reality, it becomes a false image, a false god, an idol.

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       9. Omega, awaken women to see that regardless of the images, the idols that have been created on earth, the Creator is not male, the Creator is not a male God.

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       Part 2

1. Omega, awaken women to see that the concept of male and female is completely meaningless when it comes to the real God that is beyond form. How could there be a distinction of male and female in something that is beyond form, when male and female exist only in the world of form.

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       2. Omega, awaken women to see that male and female on earth is a very primitive concept only existing on dense-matter Planets. It is completely meaningless to want to apply this to the Creator.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       3. Omega, awaken women to see that in order to create a world of form, the Creator must define differentiation so that one form is set apart from another form and both forms are defined in relation to each other, or they are defined in relation to the void that has no form.

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       4. Omega, awaken women to see that one must create two forms at the same time and that is the beginning of differentiation. There is the differentiation that there is a form that is different from the void, but at the level of form there are at least two forms that are set apart from each other.

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       5. Omega, awaken women to see that the two basic elements that our Creator decided to use to create its world of form, was an expanding and a contracting force.

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

6. Omega, awaken women to see that the Creator chose an expanding and a contracting force. This had nothing to do with male and female as we see it on earth.

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       7. Omega, awaken women to see that this was a differentiation into an outgoing force, that would continue to go out and expand indefinitely, and the contracting force that could balance the outgoing force so that a certain form could be maintained.

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       8. Omega, awaken women to see that a form could be created and maintained because the contracting force balanced the expanding force, and the Creator defined a certain relationship between the expanding and the contracting force.

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       9. Omega, awaken women to see that this relationship, this ratio, determined the density of matter, thereby setting the pattern or the boundaries for what kind of forms could be created.

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       Part 3

                       1. Omega, awaken women to see that there is a balancing factor between the expanding and the contracting force. There is an outgoing and a contracting force, and a form can only be upheld by the two being balanced.

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

2. Omega, awaken women to see that the definition of the Christ ratio for our particular sphere determines the increments by which we can transcend ourselves.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       3. Omega, awaken women to see that Christ is this ratio, this specific geometric ratio between the expanding and the contracting forces. The Christ mind is self-transcendence.

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       4. Omega, awaken women to see that the moment we define Christ, we have lost Christ, for Christ has already transcended itself. If we want to keep pace with Christ, we must continually transcend ourselves and not believe that we have the final experience, the final understanding, the final theory, the final doctrine.

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       5. Omega, awaken women to see that once we try to fixate Christ, we have lost Christ and gone into anti-christ. Certain beings attempt to fixate Christ because Christ is the ultimate power in an unascended sphere and they want to use that power for their own purposes.

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       6. Omega, awaken women to see that this cannot be done because Christ is the Oneness of all life and constantly transcending itself. The moment we try to fixate Christ so we can use it to gain power, then it is not Christ we are having; it is anti-christ.

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

7. Omega, awaken women to see that Christ is the ultimate power because Christ is above anything on earth.

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       8. Omega, awaken women to see that the narcissistic beings, the fallen beings, cannot fathom Christ, they can only construct a false image of Christ and that is anti-christ.

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       9. Omega, awaken women to see that the fallen beings have taken the concept of the expanding and contracting forces, they have perverted them by comparing them to the masculine and feminine we see on earth.

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       Part 4

                       1. Omega, awaken women to see that to take the ideas of these cosmic forces and associate them with something as dense and as primitive as male and female bodies on a dense-matter Planet like earth, has no reality to it whatsoever.

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       2. Omega, awaken women to see that this is an attempt to manipulate people. The fallen beings have looked at their limited understanding of creation, they have sensed that there is an expanding force, there is a contracting force. They have then attempted to create a fixed image of these forces and their interaction. This is what cannot be done.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.
turn earth into a paradise.

                       3. Omega, awaken women to see that the fallen beings have taken these two forces and they have pulled them into their dualistic view and they have said: “One is male, one is female, the male is superior and the female is inferior.”

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       4. Omega, awaken women to see that the fallen beings have pulled the cosmic forces that are beyond our sphere into their own limited view, their perception filter, their state of consciousness, their dualistic view, where one dualistic polarity has to be defined in opposition to the other dualistic polarity.

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       5. Omega, awaken women to see that instead of being two forces that are complementary, they are now opposites, they pull in opposite directions.

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       6. Omega, awaken women to see that there has to be something that balances the outgoing force in order to maintain a form. But it is not opposite; it is just balancing so that form can be maintained. There is no contradiction, there is no opposition, there is no form breaking down another.

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       7. Omega, awaken women to see that when we are not in duality, we can use the expanding and contracting forces to create something, we can create many different forms so they are not in opposition to each other, they do not break down each other, they do not destroy each other.

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.
turn earth into a paradise.

                       8. Omega, awaken women to see that once we go into duality, we are still creating the same way, but now the two forces have become opposites, they work against each other.

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       9. Omega, awaken women to see that in duality there is a resistance, there is an opposition to anything we want to create and to maintaining it over time or transcending it.

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       Sealing

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

9. Invoking freedom from all predefined roles (Part 2)

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Omega to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

[Make your own calls here.]

                       Part 1

                       1. Omega, awaken women to see that there is an opposition to maintaining something over time, so we can experience it for some time, but there is also opposition if we want to transcend it because we become trapped in our own creation.

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       2. Omega, awaken women to see that the fallen beings have taken these two cosmic forces, pulled them into a dualistic worldview and now they appear to be opposites. Therefore, the masculine must have certain qualities that are in opposition to the feminine.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       3. Omega, awaken women to see that once the fallen beings had defined these two as opposites, they defined a value judgment that says the expanding force, the masculine element, is superior and the female is inferior.

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       4. Omega, awaken women to see that the fallen beings transferred that and said men are superior to women and therefore women should submit themselves to male dominance.

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

5. Omega, awaken women to see that this is how the fallen beings have created the opposition between the sexes.

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       6. Omega, awaken women to see that the fallen beings have created many false gods, and even the Old Testament god, Jehovah, is a false god created by the fallen beings. Any god that is seen as masculine or feminine is a false god. Any god who has form is a false god.

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       7. Omega, awaken women to see that we do not ascend as a man or a woman, we ascend as a neutral being, we become neutral in terms of gender identity and gender roles.

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       8. Omega, awaken women to see that we do not need to change, go beyond or suppress the sexuality of the body. In our minds, we become more and more neutral.

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       9. Omega, awaken women to see that we reach a certain level of consciousness where we are in a male or a female body, but we are not identifying ourselves as men or women but as spiritual beings.

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       Part 2

1. Omega, awaken women to see that as we rise to higher levels of consciousness, we become less and less concerned about masculine and feminine, male and female.

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       2. Omega, awaken women to see that we are still in a male or female body but there comes a point where we say: “So what. Why should that limit me in my spiritual growth or my expression of who I am on earth? I will be who I will be, express what I will express, regardless of whether I am in a male or female body.”

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       3. Omega, awaken women to see that the core of our beings is the Conscious You, which is a formless being. It is pure awareness. It has no form. The Conscious You is not male or female.

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       4. Omega, awaken women to see that the soul may have a male dominance or a female dominance, but that is not because it was created that way.

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       5. Omega, awaken women to see that as we started exercising free will in the density of Planet earth, we created a certain identity, certain matrices in the mental body and certain patterns of feelings.

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       6. Omega, awaken women to see that over many lifetimes, this has created a set of selves. Some of those selves were created while we were in a female body, some were created while we were in a male body.

Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       7. Omega, awaken women to see that all of us have been in female bodies in many embodiments and in male bodies in many embodiments. These masculine and feminine selves may have been reinforced over a very long period of time.

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       8. Omega, awaken women to see that when we come down in our present lifetime, we are coming down in a male or a female body. If we come into a male body, the male selves are activated and the female selves are suppressed.

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       9. Omega, awaken women to see that for some people, some male selves are active and some female selves are active. That is why they are either confused about their sexual orientation, or they are convinced that they have a different sexual orientation than their physical body, they are in the wrong body.

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       Part 3

                       1. Omega, awaken women to see that ideally we come to a point where it is no problem for us to switch into the selves that are aligned with the sex of the body.

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

2. Omega, awaken women to see that God is neither male nor female, the Creator is beyond any kind of gender difference that we could possibly define on earth.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       3. Omega, awaken women to see that the idea that God is a masculine God is completely false, created by the fallen beings, deliberately put upon this Planet in order to manipulate and create conflict between men and women. What more basic conflict can one create than having a conflict between men and women?

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       4. Omega, awaken women to see that in the spiritual realm there is a differentiation between masculine and feminine but it is completely beyond the gender roles defined on earth. It is not dualistic and there is no value judgment.

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       5. Omega, awaken women to see that there are two cosmic forces that are equally necessary for creation. There is the Christ which balances the two forces. The Christ is beyond gender, the Christ is not male, is not female, it cannot be characterized by gender. It is neutral.

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       6. Omega, awaken women to see that our beings are neither male nor female, we are the Conscious You, we are gender neutral, we are pure awareness, we are beyond these gender roles.

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

7. Omega, awaken women to see that whatever gender roles are defined here on earth, we can free ourselves from any and all of them. This goes equally for men and for women.

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       8. Omega, awaken women to see that in this cycle it is easier for women to free themselves from these gender roles and more necessary, since women have been suppressed.

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       9. Omega, awaken women to see that men are also strictly limited by their gender roles, even though they may have certain advantages but they are still limited.

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       Part 4

                       1. Omega, awaken women to see that we were not created in a polarity, we were created as the Conscious You, which is not incomplete in itself because it has no structure. How could there be incompleteness? How could there be an imbalance? How could we be male or female?

                       Omega, I now meditate,upon your throne in cosmic gate.I’m born out of the figure-eight,that Alpha and you co-create.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       2. Omega, awaken women to see that we were not created in a polarity, we are unique independent beings. We can ascend as independent beings without ever meeting any other being.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

3. Omega, awaken women to see that after people fell into duality, they were assigned another being so that those two together could balance each other. This was not something created in the spiritual realm, it was created as a reaction to falling into duality.

                       Omega in the Central Sun,you show me life is cosmic fun.And thus a victory is won,my homeward journey has begun.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       4. Omega, awaken women to see that twin flames are beings who have the exact qualities that can bring out what we have not seen in ourselves. They can force it out, force the conflict, force us to look at ourselves if we want to grow.

                       Omega, femininityis doorway to infinity.With you I have affinity,to know my own divinity.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       5. Omega, awaken women to see that we can reach a level of consciousness where we do not need a twin flame because we have built the willingness to look at ourselves, we do not need a person who is the opposite or has opposite qualities.

                       Omega, in your cosmic flow,my Plan divine I clearly know.My heart is now a lamp aglow,as love on all I do bestow.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       6. Omega, awaken women to see that there is always more to grasp and experience by going beyond understanding at a distance. We need to transcend our present level of consciousness and experience something higher because that is the Christ principle, the Christ movement.

                       Omega, cosmic Mother Flame,this is the light from which I came.As I take part in cosmic game, Christ victory I do proclaim.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       7. Omega, awaken women to see that the moment we think we have a concept of God, of ourselves, of earth, our growth stops. We are no longer willing to look beyond the concept defined by an outer teaching, we do not want to be disturbed by a higher awareness.

                       Omega, I now comprehend,why I did to earth descend.And thus I fully do intend,to help this Planet to ascend.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.
turn earth into a paradise.

                       8. Omega, awaken women to see that this very idea is what has been used to suppress women because a religious scripture or scientific doctrine is said to have defined the role of women and it must stand for all time.

                       Omega, I do now aspire,to join the ranks of cosmic choir.My heart burns with a Christic fire,that is this Planet’s sanctifier.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       9. Omega, awaken women to see that there are no predefined roles for women on this Planet. We have the right to break free from all limitations put upon women and completely redefine what it means to be a spiritual being expressing itself through a female body on earth.

                       Omega, my heart is ablaze,my life is in an upward phase.Come teach me now the secret phrase,so that I can this Planet raise.

                       O Song of Life, you vitalize,all hearts you truly synchronize.O Sacred Sound, you alchemize,.turn earth into a paradise..

                       Sealing

                       In the name of the I AM THAT I AM, I accept that Archangel Michael, Astrea and Shiva form an impenetrable shield around myself and all constructive people, sealing us from all fear-based energies in all four octaves. I accept that the Light of God is consuming and transforming all fear-based energies that make up the dark forces working against the liberation of women on earth!

11. Invoking the freedom of women everywhere (Part 1)

                       In the name of the I AM THAT I AM, Jesus Christ, I use the authority that I have as a being in embodiment on earth to call upon Saint Germain to reinforce my calls and use my chakras to project the statements in this invocation into the collective consciousness and awaken people to the awareness that will liberate both men and women from all psychological and spiritual thralldom to the fallen beings. Awaken people to the reality that we are spiritual beings and that we can co-create a new future by working with the ascended masters. I especially call for …

[Make your own calls here.]

                       Part 1

                       1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have managed to take away the freedom of both men and women.

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who took the basic creative forces, the expanding and the contracting forces, and turned them into dualistic polarities, perverting them beyond what they originally were.

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have taken the drive to create, the drive to expand, and have perverted it by saying that there should be no rules and no restrictions to what you can do with your free will.

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       4. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have said that if you really have free will, you should be able to do anything you want. There should be no rules, no restrictions, no consequences and no repercussions for anything that the fallen beings do.

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

5. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who refused to transcend their state of consciousness and ascend because they did not want to let go of their power.

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       6. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who rebelled and refused to let go of their mindset that if they really had free will, they should be allowed to do anything they wanted for as long as they wanted.

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       7. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who rebelled against the ascended masters who disturbed their sense that they had all power on their particular Planet.

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       8. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who rebelled against being confronted by the ascended masters and shown that they did not have all power and that there are consequences for what you do.

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       9. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who refused to transcend themselves and therefore fell into the next sphere that was created.

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       Part 2

1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who refused to transcend the consciousness through which they had created these privileged positions for themselves.

                       O Saint Germain, you do inspire,my vision raised forever higher,with you I form a figure-eight,your Golden Age I co-create.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       2. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who had set themselves up as the leaders who had absolute power and privilege so that billions of beings were just slaves working for the benefit of the elite.

                       O Saint Germain, what Freedom Flame,released when we recite your name,acceleration is your gift,our Planet it will surely lift.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       3. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have pulled the expanding force of the Father down to the level of a dualistic polarity and think there should be no restrictions, that they should be allowed to do anything they want, and there should be no consequences.

                       O Saint Germain, in love we claim,our right to bring your violet flame,from you Above, to us below,it is an all-transforming flow.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       4. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who used the Catholic church to deny reincarnation, who refused to incorporate reincarnation in the official Christian doctrines, because of their denial of consequences.

                       O Saint Germain, I love you so,my aura filled with violet glow,my chakras filled with violet fire,I am your cosmic amplifier.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       5. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who deny that choices they have made in this lifetime, can come back to them in a future lifetime, or who deny that certain things that happened to them in this lifetime are the result of choices they made in a previous lifetime.

                       O Saint Germain, I am now free,your violet flame is therapy,transform all hang-ups in my mind,as inner peace I surely find.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

6. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who have perverted the expanding force and used it to deny responsibility, so they think that whatever happens in this lifetime was not the result of choices they made in a past life, it was just a result of conditions beyond their control.

                       O Saint Germain, my body pure,your violet flame for all is cure,consume the cause of all disease,and therefore I am all at ease.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       7. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings behind the scientific materialists or communists who deny reincarnation for much the same reason.

                       O Saint Germain, I’m karma-free,the past no longer burdens me,a brand new opportunity,I am in Christic unity.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       8. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings behind the primary philosophers of materialism who refuse to take responsibility beyond this particular lifetime.

                       O Saint Germain, we are now one,I am for you a violet sun,as we transform this Planet earth,your Golden Age is given birth.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       9. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings who form a power elite because they believe they have a special authority, a special ability, especially the ability to be leaders, to rule over others.

                       O Saint Germain, the earth is free,from burden of duality,in oneness we bring what is best,your Golden Age is manifest.

                       O Saint Germain, what love you bring,it truly makes all matter sing,your violet flame does all restore,with you we are becoming more.

                       Part 3

                       1. Saint Germain, I call forth your judgment upon the fallen beings in any society who tend to set themselves up as the elite who has power.