Transcendental verktygslåda

They only have skin color in common.

They only have skin color in common.

HUR FÖRÄNDRA SITT LIV... 

Om du verkligen vill så finns till ditt förfogande:   

Kraftfulla och praktiska andliga verktyg – invokationer och åkallan för personlig och planetär transformation. 

Huvudbudskapet i denna sidas avdelning är att du kan överskrida alla villkor som begränsar dig. 

I korthet: De villkor som begränsar dig är skapade av energi (Einstein visade att allt är energi) och nyckeln till att förändra ditt liv är att lära dig att höja vibrationen av lågfrekvent energi. 

Detta gör du genom att åkalla energi av en högre frekvens och denna plats ger dig undervisning och praktiska verktyg för hur du kan åkalla andligt ljus och rikta det så att dina begränsningar omvandlas. 

För en enkel introduktion till tekniker för att åkalla ljus, se startpaket (på engelska). 

Du kan också ge ett personligt bidrag för till att hjälpa mänskligheten att överskrida samtliga villkor som begränsar oss alla eller en del av oss. Delta i världsvaka (på svenska och engelska)!  

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan