Varför mästarna inte ville kommentera situationen med pandemin och COVID-19

Fråga: Kan mästarna kort kommentera vad de anser att vi bör veta om Coronaviruset, COVID-19 och pandemin? 

Svar från Uppstigen Mästaren Moder Maria, genom Kim Michaels. Svaret gavs på webinariet för Kvinnans Frigörelse 2020. 

Ja, Mina Vänner, budbäraren har inte varit på semester eller legat i koma de senastetre månaderna. Det betyder att han har varit villig och redo att ta emot ett budskap närhelst vi har velat ge sådana. Så, med tanke på att budbäraren inte meddelat något budskap, så kan man säga att vi inte haft något vi velat säga generellt, om situationen. Och då, naturligtvis, blir er logiska fråga: ”Nähä? Varför har ni inte velat kommentera detta då?” Och det finns en mångfald av orsaker till det här, men en av dem är att när vi såg situationen utvecklas, och den hade, naturligtvis, redan startat innan nyåret, när Gautama Budda gav sitt budskap, hade den inte kunnat stoppas. Vad än vi hade sagt till våra elever, och om att ge någon åkallan om detta, fanns det igen återvändo. Vi har tidigare talat om risken för smittsamma sjukdomar som en slumrande möjlighet hela tiden, och att det bara är en tidsfråga när det ska ske. Jag vet att vi sagt att när det kollektiva medvetandet höjts är det mindre troligt att det händer, men det kan fortfarande hända.  

En annan orsak till varför vi inte kommenterat är att vi är i en fas där vi primärt är fokuserade på att ge undervisning ägnade åt att hjälpa Planetens inträde i Saint Germains Gyllene Era. Därför ser vi i ett mer långsiktigt perspektiv. Och, krasst uttryckt, jag vet att situationen nu kan tyckas mycket allvarlig, och den är naturligtvis allvarlig för de som blivit sjuka eller har familjemedlemmar som blivit sjuka eller dött av sjukdomen. Jag vet att den är allvarlig för dem som mist sina jobb eller emotser en osäker framtid. Men icke desto mindre, om du ser saken i långa loppet, i ett längre perspektiv, som t ex nästa årtionde, kommer det inte att vara en särskilt allvarlig händelse. Den kommer visa sig något likartad med finanskrisen 2008, som var mycket allvarlig vid den tiden, men nu, bara några år senare, inte längre verkar fullt så allvarlig för de flesta människorna. Med andra ord: det är något som är allvarligt på kort sikt men något som människor relativt snabbt kommer att arbeta sig igenom, och många kommer t o m att glömma det helt. Med detta sagt, det är inget vi är ovilliga att kommentera, men då ber jag er att ställa mera specifika frågor vi kan svåra på. 

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan