Om Coronavirus-pandemin och konspirationsteorier

Fråga: Vilka andliga och praktiska verktyg ska användas för att undvika massvaccinering och inplantering av chips i människor via vacciner, pga. rådande pandemi? Vilka är verktygen lämpliga för uppstigna mästarnas elever, och rekommendationerna för folk i allmänhet?

Svar från Uppstigen Mästare, Moder Maria, genom Kim Michaels. Svaret gavs på webinariet för Kvinnans Frigörelse 2020.

Ni har redan fått verktygen att ge åkallan om Coronaviruset, och situationen med COVID-19. Mina älskade, vi propagerar inte för, eller sprider, några konspirationsteorier. Det står klart att detta är en allvarlig situation som många regeringar världen över har uppmärksammat. De har insett att de behöver göra något åt saken. De har vidtagit alla åtgärder tillgängliga för dem. Det står klart att det, som en del i denna process, kommer att forskas i olika former av medicinering som kan stoppa sjukdomen COVID-19, eller åtminstone stoppa dess dödlighet. Och det står klart att ansträngningar kommer att göras för att utveckla ett vaccin precis som det finns vaccin för vanlig influensa.

Idén att demokratiska regeringar skulle använda en sådan situation för att plantera in chips med våld, eller utan att man vet om det genom vaccinet, är helt enkelt ingen realistisk idé. Det är en konspirationsteori som saknar verklighetsgrund. Vi säger inte att det inte finns vissa fallna varelser som gärna ser detta scenario. Men vi säger att det inte finns någon demokratisk regering som på något vis skulle genomföra något sådant.

Beträffande vaccinet, är det klart att när det utvecklats, behöver ni individuellt utvärdera huruvida ni vill låta vaccinera er. Och ni behöver utvärdera: ”Har vaccinet testats grundligt, och har biverkningarna blivit korrekt bedöma?”.  de flesta demokratiska nationer ska ges ett val huruvida man vill vaccineras eller inte. Så du ska kunna säga ”nej” om det är vad du känner, baserat på din inre guide. Jag gör ingen generell rekommendation här att ta vaccinet eller att inte ta det. Det är något du behöver avgöra individuellt eftersom det är ditt ansvar att använda ditt Kristusmedvetande. Men, som vi tidigare sagt, om du är fångad i ett rädslobaserat sinnestillstånd kan du inte ha Kristusmedvetande, du kan inte ha rätt intuition. Och, mina Älskade, du kan inte mata ditt sinne med alla dessa konspirationsteorier dag ut och dag in, utan att vara i ett rädslobaserat sinnestillstånd. Och därför kan du inte ha den korrekta intuitionen.

Senaste kommentaren

17.01 | 17:26

Hi Andras! You have to ask people under adressen: feedback@morepublish.com. Sincerely! Powel K.

17.01 | 17:16

AZ ÉNÜNK EREJE - heter boken på ungerska

24.12 | 07:34

Vad heter boken på ungerska ?

21.09 | 11:17

Hej Andrei, błöcker på engelska kan Du bestąlla här:

http://www.morepublish.com/

Hälsningar! Powel K.

Dela den här sidan